Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Pompfunctie Linker Hartkamer
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Pompfunctie Linker Hartkamer

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een ejectiefractiebepaling van de linker hartkamer. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek verloopt.  

Wat is een ejectiefractiebepaling van de linker hartkamer?
Bij dit onderzoek wordt de pompfunctie van de linker hartkamer bekeken. De linker hartkamer bepaalt de hoeveelheid bloed die door het lichaam wordt gepompt. Het stromen van bloed wordt zichtbaar gemaakt met een licht radioactieve vloeistof die zich bindt aan de rode bloedlichaampjes in de bloedbaan. Deze stof zendt gedurende een korte tijd straling uit. Met speciale apparatuur wordt deze straling gemeten. Uw specialist krijgt op deze manier informatie over het functioneren van de linker hartkamer.  

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.  

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
De laborant vraagt u op een onderzoekstafel te gaan liggen. U mag een hemdje aanhouden. U wordt aangesloten op een ECG-monitor voor de registratie van een hartfilmpje. U krijgt de radioactieve vloeistof in een ader in uw arm ingespoten. De laborant maakt nu foto's van uw hart met een gammacamera. De camera wordt heel dicht boven uw lichaam gebracht. Zo kan de zwakke straling die wordt uitgezonden gemeten worden. Het is belangrijk dat u stilligt. Vanuit één of meerdere richtingen worden foto's van uw hart gemaakt. De opnamen van de gammacamera worden tezamen met de gegevens van de ECG-monitor op de computer geregistreerd en verwerkt. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 45 minuten. Dit is afhankelijk van het aantal opnamen die gemaakt moeten worden.

Wat merkt u van het onderzoek?
Het onderzoek is niet pijnlijk.  

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist.  

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering.. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief.  

Belangrijk 

  • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Neem dan plaats in de ‘wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal’.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.  

Reisverklaring
Gaat u binnen 3 dagen na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit bij de laborant. U krijgt dan een 'vliegbrief'. Met deze vliegbrief kunt u zonder problemen de douane passeren mochten de detectiepoortjes afgaan.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Label