Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg PIT POP
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg PIT POP

POP-Psychiatrie

Inleiding:
U bent onder behandeling bij de polikliniek Psychiatrie voor klachten die te maken hebben met uw zwangerschap. Daarnaast krijgt u nu een aanvullende behandeling: Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT). Een psychiatrisch verpleegkundige komt bij u thuis om u tijdelijk te ondersteunen en advies te geven. In deze folder leest u voor wie PIT bedoeld is en wat het inhoudt.

Voor wie is PIT?
U komt in aanmerking voor PIT als u:

 • lichamelijk niet meer (of minder vaak) in staat bent om naar de polikliniek toe te komen vanwege het einde van uw zwangerschap.
 • na de zwangerschap te veel psychische of lichamelijke klachten heeft, waardoor het bezoeken van de POP-polikliniek niet goed mogelijk is.
 • meer intensieve zorg nodig heeft dan de polikliniek u kan bieden.
 • opgenomen bent op de Moeder-Kind Unit en naar ontslag toewerkt.

Hoe lang duurt PIT?
PIT tijdens de zwangerschap: Het aantal PIT-bezoeken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

PIT na de zwangerschap:
De PIT-bezoeken duren in totaal 6-8 weken, met een frequentie van 1 of 2 keer per week.

Langzaam afbouwen
Er komt een moment waarop het beter met u gaat en de ondersteuning door PIT niet meer noodzakelijk is. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. De verpleegkundige werkt samen met u toe naar het einde van uw begeleiding. Bijvoorbeeld door het aantal bezoeken langzaam af te bouwen.

Wat doet de PIT-verpleegkundige?
De PIT-verpleegkundige werkt volgens een bepaalde methode waarbij de aandacht vooral gericht is op u als (aanstaande) moeder. Haar werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • In beeld brengen van uw thuissituatie;
 • Structuur aanbrengen in uw thuissituatie;
 • Ondersteuning bieden aan uw omgeving en deze bij uw proces betrekken;
 • Alledaagse activiteiten met u bespreken in het kader van de therapie, met aandacht voor spanningen en rolverdelingen;
 • Voorlichting geven over uw psychiatrische problematiek;
 • Het aanleren van grenzen bewaken;
 • Voorlichting aan u en betrokkenen uit de naaste omgeving.

De PIT-therapie betekent voor u mogelijk een verandering in uw dagelijks leven. Misschien ziet u het als een inbreuk op uw privacy. Het is belangrijk om dit aan te geven. Praat er over met uw verpleegkundige.

Uw privacy
De PIT-verpleegkundige heeft een beroepsgeheim. Mensen die niet direct bij uw behandeling zijn betrokken krijgen geen informatie over uw behandeling. Dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Van ieder huisbezoek maakt de verpleegkundige een schriftelijk verslag voor in uw dossier. Uw behandelend psychiater kan dan ook zien hoe het met u gaat.

Bij klachten
Alle betrokkenen doen hun uiterste best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kunt u fouten of problemen tegenkomen waar u iets mee wilt doen. Het is altijd goed om uw klacht eerst te bespreken met uw PIT- verpleegkundige of behandelaar. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terechtbij de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener. Uw klacht wordt kenbaar gemaakt aan betrokkene en de mogelijkheden voor een oplossing worden verkend. Wanneer u niet tevreden bent na het bemiddelingstraject en u een expliciet oordeel over uw klacht wenst kunt u zich wenden tot de klachtencommissie in Amphia of tot de Geschilleninstantie Zorg.

Vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Wij helpen u graag. De PIT-verpleegkundigen zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur op de volgende telefoonnummers:

 • (076) 595 10 16
 • (076) 595 43 94

Label