Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Echografie algemeen
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Echografie algemeen

U krijgt binnenkort een echo-onderzoek (echografie). Dit is besproken met uw behandelend arts. De radioloog voert het onderzoek uit, geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant of een radiologisch assistent.

Echo
Bij echografie worden organen zichtbaar gemaakt door middel van geluidsgolven. Het menselijk oor kan deze niet horen. De organen kaatsen elk op hun eigen specifieke manier de geluidsgolven terug. De teruggekaatste geluidsgolven (de echo) worden in de scanner opgevangen en zichtbaar gemaakt op de monitor.

Voorbereiding
Als er een speciale voorbereiding nodig is voor uw echo, dan leest u dat in de folder van het onderzoek.

Het onderzoek
De radiologisch laborant of radiologisch assistent vraagt u het te onderzoeken lichaamsdeel te ontkleden. U krijgt wat gel op het te onderzoeken gebied. Dit is om een goede geleiding te krijgen. Vervolgens gaat de radioloog met een scanner over de huid en bekijkt de beelden op de monitor. Deze methode is onschadelijk, pijnloos en snel.

Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u uw normale bezigheden gewoon voortzetten.

Uitslag
U krijgt op de vervolgafspraak met uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onze afdeling via (076) 595 10 86. Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken.

Locaties
De afdeling Radiologie is gevestigd op meerdere locaties. Kijk voor de juiste locatie op uw afspraakbevestiging.

Meer weten over Radiologie in Amphia?

Ga naar afdeling Radiologie

Label