Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Echografie van de buikorganen
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Echografie van de buikorganen

Waarom dit onderzoek?
U krijgt binnenkort een echo-onderzoek, een echografie, van de buik. Dit is besproken met uw behandelend arts. De radioloog voert het onderzoek uit, geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant of een radiologisch assistent.

Wat is een echografie?
Bij echografie worden organen zichtbaar gemaakt door middel van geluidsgolven. Het menselijk oor kan deze niet horen. De organen kaatsen elk op hun eigen specifieke manier de geluidsgolven terug. De teruggekaatste geluidsgolven (de echo) worden in de scanner opgevangen en zichtbaar gemaakt op de monitor. Deze methode is onschadelijk, pijnloos en snel.

Het onderzoek
De radiodiagnostisch laborant of radiologisch assistent vraagt u het te onderzoeken lichaamsdeel te ontkleden. U krijgt wat gel op het te onderzoeken gebied. Vervolgens gaat de radioloog met een scanner over de huid. Hij bekijkt de beelden op de monitor.

Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kleedt u zich weer aan en kunt u uw normale bezigheden gewoon voortzetten.

Voorbereiding
Voor de diverse gedeelten in de buik gelden verschillende voorbereidingen. De medewerkers van de afdeling Radiologie vertellen u of voorbereiding A, of B, C, of D of E voor u van toepassing is. Volg uitsluitend deze voorbereiding. De andere is niet voor u van toepassing.

○  A. echografie van de nieren

  • Er is hiervoor geen voorbereiding nodig

○  B. echografie van de bovenbuik (lever, galblaas, milt, alvleesklier)

  • Het is noodzakelijk dat u nuchter bent.

Vindt het onderzoek vóór 12.00 uur plaats:
Vanaf  vier uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken. 

Vindt het onderzoek na 12.00 uur plaats:
vanaf vier uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

○  C . echografie van de onderbuik (blaas, baarmoeder, eileiders, prostaat)

  • Het is noodzakelijk dat uw blaas tijdens het onderzoek vol is. Volgt u daarom de volgende instructie: anderhalf uur voor de afspraak plast u helemaal uit. Hierna drinkt u twee glazen water. U mag nu niet meer naar het toilet.

○  ​D. echografie van de onderbuik en de nieren

  • Het is noodzakelijk dat uw blaas tijdens het onderzoek vol is. Volgt u daarom de volgende instructie: anderhalf uur voor de afspraak plast u helemaal uit. Hierna drinkt u twee glazen water. U mag nu niet meer naar het toilet.

○  E. Echografie van de gehele buikorganen

  • Vanaf 4 uur voor het onderzoek niets meer eten, drinken en roken en maximaal 1,5 uur voor het onderzoek voor het laatst uitplassen.

Uitslag
U krijgt op de vervolgafspraak met uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onze afdeling via (076) 595 10 86. Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken.

Locatie
De afdeling Radiologie is gevestigd op meerdere locaties. Kijk voor de juiste locatie op uw afspraakbevestiging.

Meer weten over Radiologie in Amphia?

Ga naar afdeling Radiologie

Label