Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

MRI onderzoek bij kinderen onder narcose
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

MRI onderzoek bij kinderen onder narcose

Op verzoek van de behandelend arts krijgt uw kind binnenkort een MRI-onderzoek. Voor dit onderzoek is het nodig dat uw kind langere tijd volledig stil blijft liggen. Aangezien dit voor jonge kinderen erg moeilijk is, voeren we het onderzoek onder narcose uit.

Een radiodiagnostisch laborant voert het MRI-onderzoek uit, onder verantwoordelijkheid van een radioloog. De narcose wordt gegeven door een anesthesioloog in de MRI-kamer.

Wat is een MRI-onderzoek?
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging.

Bij een MRI worden met behulp van een sterk magneetveld en radiopulsen beelden gemaakt van het te onderzoeken lichaamsdeel. Het weefsel in het lichaam reageert hier tijdelijk op door een signaal af te geven. Een spoel/antenne vangt deze signalen op en zet dit om in beelden.

Hoe verloopt het onderzoek?
Uw kind krijgt een afspraak voor het MRI-onderzoek op de afdeling Radiologie en voor de pre-operatieve screening. Pre-operatieve screening is een afspraak met een anesthesioloog, ongeveer twee weken voor het MRI-onderzoek.

De anesthesioloog kijkt dan of uw kind de narcose mag of kan ondergaan. Tijdens deze afspraak krijgt u de nodige informatie over de narcose, de voorbereidingen die daar voor nodig zijn en de eventuele nazorg. Op de dag van het onderzoek wordt uw kind voor een paar uur opgenomen op de kinderafdeling. Dit heeft te maken met de narcose. Ook mag uw kind op de dag van het onderzoek niets eten en drinken.

Op de dag van het onderzoek
U meldt zich voor het onderzoek op de kinderafdeling (route 35). De exacte tijd krijgt u door van de afdeling opname.

Op de kinderafdeling krijgen u en uw kind voorlichting over de narcose en het MRI-onderzoek. De verpleegkundigen op de kinderafdeling begeleiden u en uw kind deze dag. Uw kind mag een eigen pyjama aan (zonder metalen knopen of drukkers) en een knuffel meenemen. Vervolgens gaat een verpleegkundige van de kinderafdeling met u en uw kind mee naar de afdeling Radiologie, waar het MRI-onderzoek wordt gedaan. Daar wordt uw kind met een kapje op in slaap gebracht. Daarna gaat u zelf met de verpleegkundigen mee terug naar de kinderafdeling. Uw kind merkt niets meer van uw vertrek en van het onderzoek. Het MRI-onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. In totaal duurt het voor u ongeveer een uur voordat u weer bij uw kind kunt zijn.

Na het onderzoek
Na het MRI-onderzoek brengt de anesthesioloog uw kind terug naar de uitslaapkamer. U kunt direct naar uw kind toe. De verpleegkundige van de kinderafdeling brengt u erheen. Uw kind is dan nog wel slaperig. Als alles goed verloopt, mag uw kind dezelfde dag mee naar huis.

Uitslag
De uitslag van het MRI-onderzoek krijgt u op de vervolgafspraak met uw behandelend arts.

Vragen?
Wij helpen u graag. 

  • Indien u vragen heeft over de afspraak, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via (076) 595 10 86.
  • Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken.
  • Meer informatie over de opname en/of de narcose, kunt u vinden in de folder ‘Kinderafdeling Amphia’.
  • Meer informatie over het MRI-onderzoek staat in de folder 'MRI-onderzoek' van de afdeling Radiologie.

Locatie
De afdeling Radiologie is gevestigd op meerdere locaties. Kijk voor de juiste locatie op uw afspraakbevestiging.

Vul de vragenlijst in

Om u zo snel en veilig mogelijk te helpen vragen wij u om een vragenlijst in te vullen voor uw MRI onderzoek. U vult de vragenlijst digitaal in via mijnAmphia.

Heeft u geen mijnAmphia? U kunt de vragenlijst ook zelf printen. Neem deze dan mee naar uw afspraak.

Ga naar MRI vragenlijst

Meer weten over Radiologie in Amphia?

Ga naar afdeling Radiologie

Label