Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (angiografie)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (angiografie)

Waarom dit onderzoek?
U krijgt binnenkort een onderzoek van de bloedvaten (angiografie). Dit is besproken met uw behandelend arts. De foto’s van de bloedvaten maken we met behulp van speciale röntgenapparatuur en een contrastmiddel. Het doel van het onderzoek is om afwijkingen van de bloedvaten (meestal vernauwingen of uitstulpingen) aan te tonen of uit te sluiten. Eventueel vindt meteen behandeling plaats. Deze behandeling bestaat dan uit het dotteren van de vernauwing of het plaatsen van een stent. Een radioloog voert het onderzoek uit geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant.

Het onderzoek
Vanaf de verpleegafdeling gaat u in een bed naar de afdeling Radiologie. U ligt daar op uw rug op een smalle onderzoektafel. De radiodiagnostisch laborant desinfecteert uw liezen. Vervolgens komt u onder een groen steriel laken te liggen.

De radioloog verdooft eerst de lies, daarna prikt hij de slagader in de lies aan en brengt een katheter (slangetje) in het bloedvat. (Als behandeling in de lies niet mogelijk is, prikt hij een bloedvat in de oksel/arm aan) Via de katheter wordt de contrastvloeistof in het bloedvat gespoten. Gedurende het inspuiten maken we foto's. We vragen u de adem in te houden en stil te blijven liggen. Dit wordt een aantal keren herhaald. De radioloog bekijkt de foto’s, eventueel samen met de chirurg.

Meer informatie over de toediening van een contrastmiddel, kunt u nalezen in onze folder.

Ga naar folder Informatie over contrastmiddel

Is er sprake van een vernauwing of afsluiting?
Constateert de radioloog een vernauwing of afsluiting in uw bloedvaten dan behandelt hij als dat mogelijk is, meteen. Dit gebeurt door middel van dotteren. De radioloog brengt een andere katheter met een ballonnetje, in het bloedvat aan.

Hij legt het ballonnetje op de plaats van de vernauwing en blaast deze enkele keren op. De ballonkatheter wordt vervolgens verwijderd. Hij spuit nogmaals contrastvloeistof in om te kijken of het resultaat voldoende is. Bij onvoldoende resultaat kan de radioloog een stent plaatsen. Een stent is een buisvormige (metalen) vlechtwerk. De radioloog gebruikt een andere katheter om de stent op de plaats van de vernauwing te plaatsen.

Als de behandeling klaar is, halen we de katheter uit de lies. Het gaatje in de slagader wordt dichtgedrukt. Dit duurt ongeveer tien minuten. Daarna krijgt u een drukverband in uw lies. U wordt in bed geholpen en gaat weer terug naar de verpleegafdeling. De duur van het onderzoek is afhankelijk van verschillende factoren. In totaal duurt het onderzoek meestal 1 à 1½ uur, het verblijf in het ziekenhuis niet meegerekend.

Belangrijk

 • Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met uw behandelend arts wordt het onderzoek dan uitgesteld.
 • Bent u overgevoelig voor geneesmiddelen of jodium, vertelt u dit dan voor het onderzoek aan de laborant.
 • Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

Voorbereiding in het ziekenhuis

 • U meldt zich eerst bij de verpleegafdeling.
 • Bij de behandeling in de ochtend: u krijgt een licht ontbijt. In de middag: een normaal ontbijt en een lichte lunch.
 • Komt u voor een onderzoek van de bloedvaten van het hoofd, dan mag u niet eten maar wel normaal blijven drinken. Een eventuele gebitsprothese dient u bij dit onderzoek te verwijderen.
 • De verpleegkundige vraagt u alle eigen kleren uit te doen en een hemd van het ziekenhuis aan te trekken.
 • Draag tijdens het onderzoek geen sieraden.
 • Dit onderzoek wordt doorgaans niet als pijnlijk ervaren. De prik voor de verdoving voelt u natuurlijk wel. Het dichtdrukken van het prikgaatje in de lies aan het einde van het onderzoek kan misschien vervelend zijn.
 • Tijdens de inspuiting van het contrastmiddel en kort daarna kunt u een warm gevoel krijgen. Ook kunt u het idee hebben dat u aan het plassen bent, maar dit is in werkelijkheid niet het geval.
 • In zeldzame gevallen kan het gebruikte contrastmiddel een allergische reactie opwekken. Helaas is dit niet van tevoren te voorspellen. Vrijwel altijd is er dan sprake van een onschuldige reactie van voorbijgaande aard. In zéér zeldzame gevallen is een allergische reactie ernstiger en is behandeling noodzakelijk.
 • Toediening van contrastmiddel kan het functioneren van uw nieren beïnvloeden. Daarom is soms bloedonderzoek nodig om uw nierfunctie vast te stellen. Uw behandelend arts vraagt dit aan.
 • In geval van dotterbehandeling: het opblazen van het ballonnetje kan een pijnlijk gevoel geven.

Na de behandeling

 • Als u in de lies geprikt bent, moet u zes uur plat blijven liggen om het bloedvat voldoende te laten herstellen van de behandeling. Een verpleegkundige controleert regelmatig uw pols, bloeddruk en het drukverband. Voelt u in de tussentijd dat het nat of warm wordt in de lies, waarschuw dan direct een verpleegkundige. Het kan zijn dat het prikgaatje is gaan lekken. Na zes uur verwijderen we het drukverband.
 • Als de bloedvaten alléén in beeld zijn gebracht en er géén behandeling heeft plaatsgevonden (dus geen dotterbehandeling en geen stentplaatsing) mag u zes uur na het onderzoek weer naar huis . Ná 21.00 uur moet u een nachtje blijven.
 • Heeft u wél een dotterbehandeling of stentplaatsing gehad, verblijft u tenminste één nacht in het ziekenhuis.
 • Als u in uw oksel/arm bent geprikt, hoeft u niet plat te blijven liggen, maar mag u de arm gedurende zes uur niet, of zo min mogelijk, gebruiken. Verder geldt dezelfde procedure zoals bij het prikken in de lies.
 • Na iedere behandeling (door middel van een dotterbehandeling of stentplaatsing) krijgt u op de verpleegafdeling het medicijn Acetosal, tenzij u hier overgevoelig voor bent.
 • Als u behandeld bent in de beenvaten, krijgt u op de verpleegafdeling twee keer een injectie met een bloedverdunnend middel.
 • Na het onderzoek moet u veel water drinken om het contrastmiddel zo spoedig mogelijk weer uit het lichaam te verwijderen.

Uitslag
U krijgt op de vervolgafspraak met uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onze afdeling via (076) 595 10 86. Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken

Locaties
De afdeling Radiologie is gevestigd op meerdere locaties. Kijk voor de juiste locatie op uw afspraakbevestiging.

Meer weten over Radiologie in Amphia?

Ga naar afdeling Radiologie

Label