Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Röntgenonderzoek van de vena ovarica
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Röntgenonderzoek van de vena ovarica

U krijgt binnenkort een onderzoek van de vena ovarica, de ader die loopt van de eierstokken naar de nieren. Dit is besproken met uw behandelend arts. Afhankelijk van de uitslag gaat de radioloog wel of niet direct tot behandeling over. Een radioloog voert het onderzoek uit, geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant.

Wat is een onderzoek van de vena ovarica?
Bij dit onderzoek maken we met een röntgenapparaat foto's van de ader die loopt van de linker- en de rechtereierstok naar respectievelijk de linker- en de rechternier. Om deze ader goed te kunnen zien op de röntgenfoto's, maakt de radioloog gebruik van een contrastmiddel.

Het onderzoek
U krijgt een spuitje voor een plaatselijke verdoving in de lies. Daarna prikt de radioloog de ader aan. Vervolgens schuift hij via de naald een metalen draadje in de ader. Daarna verwijdert hij de naald weer. Over het draadje wordt een katheter (buisje) geschoven en op de juiste plaats in het bloedvat gelegd. Daarna spuit de radioloog contrastvloeistof via de katheter in. Hierdoor kan hij de ader goed zien.

Het kan zijn dat de radioloog op de foto’s een verwijding van de ader ziet (een spatader). Dit is mogelijk ook de oorzaak van uw klachten. Bij een verwijding, gaat de radioloog direct over tot behandeling. Hij sluit het bloedvat af. Het onderzoek duurt ongeveer een tot anderhalf uur. Als de radioloog het bloedvat direct afsluit, is het nodig dat u na het onderzoek nog ongeveer een uur in het ziekenhuis blijft rusten.

Belangrijk

  • Als u overgevoelig bent voor geneesmiddelen of jodium, vertel dit dan voor het onderzoek aan de laborant.
  • Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
  • Het onderzoek is, afgezien van het prikje voor de verdoving, niet pijnlijk. U krijgt even een warm gevoel tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof en direct daarna. Dit gevoel gaat snel over. Soms geeft het stollen van het bloed in de ader een ‘beurs’ gevoel in de rug. Dat wordt veroorzaakt door een lichte ontstekingsreactie. Dit gaat vrijwel altijd binnen een tot twee dagen over.
  • In zeldzame gevallen kan het gebruikte contrastmiddel een allergische reactie opwekken. Helaas is dit niet van tevoren te voorspellen. Vrijwel altijd is er dan sprake van een onschuldige reactie die weer voorbij gaat. In zéér zeldzame gevallen is een allergische reactie ernstiger en is behandeling noodzakelijk. Meer informatie over de toediening van een contrastmiddel, kunt u nalezen in de folder Informatie over contrastmiddel. Klik hier om de folder te openen.
  • Toediening van contrastmiddel kan het functioneren van uw nieren beïnvloeden. Daarom is soms bloedonderzoek nodig om uw nierfunctie vast te stellen. Uw behandelend arts vraagt dit aan.
LET OP!
Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met uw behandelend arts wordt het onderzoek dan uitgesteld.

 

Geeft u borstvoeding?
Zo ja, u kunt van te voren kolven, zodat de baby 24 uur na het onderzoek deze gekolfde melk kan drinken. Indien er contrastmiddel is toegediend tijdens het onderzoek, dient u 24 uur na het onderzoek de melk af te kolven en die borstvoeding weg te gooien.

Voorbereiding
De dag van het onderzoek mag u een licht ontbijt nemen: thee en een beschuit.

Na het onderzoek
Als u het ziekenhuis verlaat, kunt u uw normale bezigheden gewoon voortzetten. Alleen zwaar tillen en autorijden is niet verstandig. Daarom raden wij u aan dat iemand u naar huis brengt.

Uitslag
U krijgt op de vervolgafspraak met uw behandelend arts de uitslag van het onderzoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onze afdeling via (076) 595 10 86. Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken.

Locaties
De afdeling Radiologie is gevestigd op meerdere locaties. Kijk voor de juiste locatie op uw afspraakbevestiging.

Meer weten over Radiologie in Amphia?

Ga naar afdeling Radiologie

Label