Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Early Artritis Clinic (EAC)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Early Artritis Clinic (EAC)

Early Artritis
Early Artritis (letterlijk vertaald “vroege artritis”) wil zeggen dat iemand pas sinds kort één of meer gewrichtsontstekingen heeft. In deze fase is het vaak nog niet duidelijk in welke mate de ontsteking zich ontwikkelt. Het kan gaan om milde ontstekingsvormen die spontaan uitdoven, maar ook om intensievere vormen van ontstekingsreuma.

Waarom is vroege behandeling belangrijk?
Veel van de schade aan gewrichten (bot-erosies) ontstaat in de eerste twee jaar van artritis, zoals bij reumatoïde artritis. Deze bot-erosies leiden vaak tot blijvende vormen van invaliditeit. Door vroeg te starten met de behandeling kan het ontstaan van erosies vaak worden voorkomen. Ook wordt zo de kans vergroot dat ontstekingen op termijn helemaal weg blijven.

Om patiënten de juiste zorg te kunnen bieden kent de poli reumatologie van het Amphia de Early Artritis Clinic (EAC). Hier worden chronische gewrichtsaandoeningen tijdig behandeld, om zo blijvende schade aan gewrichten zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Een behandeling bij de EAC betekent dan ook vooral dat patiënten vaker worden gezien. Medicijnen kunnen daardoor sneller worden ingesteld.

Het doel van de EAC

  • de zorg voor de vroege artritis patiënten te optimaliseren.
  • de prognose van deze groep patiënten gunstig te beïnvloeden.
  • schade te beperken en waar mogelijk te voorkomen.

Welke patiënten worden doorverwezen naar de EAC?
Een verwijzing voor de EAC polikliniek verloopt via de reumatoloog in het ziekenhuis. Binnen de polikliniek worden patiënten behandeld als:

  • sprake is van vermoeden van gewrichtsontsteking (artritis). Aanwijzingen hiervoor zijn: zwellingen, bewegingsbeperking, warmte of pijn van een gewricht.
  • klachten minder dan 1 jaar bestaan.
  • klachten niet het gevolg zijn van een ongeval of blessure.

Op de EAC worden patiënten begeleid door de verpleegkundig specialist reumatologie samen met de behandelend reumatoloog.

Begeleiding door de verpleegkundig specialist
Binnen de EAC werken verpleegkundig specialisten. Zij voeren medische en verpleegkundige taken uit en nemen een deel van de poliklinische controle over van de reumatoloog. Verpleegkundig specialisten hebben meer tijd voor een controleafspraak en kunnen patiënten uitgebreider informeren over de aandoening en behandeling. Ook is er voldoende gelegenheid om vragen te beantwoorden en eventuele zorgen te bespreken.

In de eerste 3 maanden komt u om de 4 á 6 weken op controle bij de verpleegkundig specialist. Tijdens deze afspraken wordt zonodig de medicatie aangepast om de ontstekingsactiviteiten rustig te krijgen. Na 3 maanden komen patiënten bij de behandelend reumatoloog. Als de ontstekingsactiviteiten stabiel zijn, komt de patiënt afwisselend op controle bij de reumatoloog en de verpleegkundig specialist.

Tot slot
Zijn uw problemen of vragen niet dringend? Overleg deze dan met uw zorgverlener tijdens uw controlebezoek aan de polikliniek. Op onze website www.amphia.nl/reumatologie kunt u ook antwoord vinden op veel gestelde vragen. Tevens kunt u op deze site meer algemene informatie vinden.

Vragen?
Wij helpen u graag. Bij voorkeur stelt u uw vragen via ons patiëntenportaal. Op mijnAmphia leest u meer over het patiëntenportaal mijnAmphia.

Bereikbaarheid poli
De polikliniek is op werkdagen telefonisch bereikbaar via (076) 595 10 42 (van 8.00 tot 13:00 uur en van 13:30-16.30 uur).

Meer lezen over reumatologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Reumatologie

Label