Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Echografie van een gewricht
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Echografie van een gewricht

Onderzoek
Tijdens een echografie maken we met geluidsgolven eventuele afwijkingen in gewrichten, pezen of de slijmbeurs zichtbaar. Ook kunnen we zo de precieze plek bepalen voor een injectie. De geluidsgolven die we gebruiken, hebben een hoge frequentie en zijn daardoor niet hoorbaar. Het echoapparaat stuurt de geluidsgolven het lichaam in en vangt ze daarna weer op. Het teruggekaatste geluid wordt zichtbaar gemaakt op het beeldscherm. Zo komen niet alleen de botten, maar vooral ook de pezen, spieren, slijmbeurzen en het eventuele ontstekingsvocht in het gewricht in beeld. Het echografisch onderzoek kan ook plaatsvinden wanneer u zwanger bent. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Reumatologie.

Voorbereiding
Meld u een kwartier voor het onderzoek bij onze balie. 
Bij vragen kunt u bellen met de polikliniek Reumatologie: (076) 595 10 42. U kunt ook een mail sturen naar reumalijn@amphia.nl

Behandeling
Het lichaamsdeel dat we gaan onderzoeken, wordt ingesmeerd met gel. Daarna schuiven we een klein apparaatje (de transducer) heen en weer over het lichaamsdeel om het in beeld te brengen. De reumatoloog bekijkt de beelden en maakt hier meteen een aantal opnamen van. Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten.   

Tijdens de echografie kan blijken dat er ontstekingsweefsel in het gewricht zit. De arts overlegt dan met u om een punctie en/of een injectie uit te voeren. Bij een gewrichtspunctie zuigt de arts vocht op uit uw gezwollen gewricht. Deze vloeistof kan verder worden onderzocht. Bij een injectie wordt er medicatie in het gewricht gespoten, meestal een ontstekingsremmer.

Nazorg
Meestal heeft u na een echografie geen nazorg nodig. Heeft u een injectie in een gewricht gekregen? Belast het gewricht dan enkele dagen niet voor het beste resultaat. Daarna mag u het gewricht weer volledig belasten. De reumatoloog bespreekt de beelden met u en met uw behandelend reumatoloog.   

Als u koorts krijgt of wanneer het behandelde gewicht warmer wordt, roder wordt of verder opzwelt, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Meer lezen over reumatologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Reumatologie

Label