Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Reumatologie uw bezoek aan de polikliniek
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Reumatologie uw bezoek aan de polikliniek

Inleiding
U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek Reumatologie. In deze folder kunt u meer lezen over de gang van zaken op de polikliniek.

Bereid u voor op het gesprek met de zorgverlener
Denk thuis alvast na over de vragen die u wilt stellen. Zet deze op papier en neem deze mee naar het gesprek.

Wat neemt u mee?

 • Komt u als nieuwe patiënt dan heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. De huisarts verzendt deze brief meestal digitaal naar onze polikliniek. Eventuele andere brieven en/of vragenlijst kunt u afgeven bij de balie. U heeft geen verwijsbrief nodig bij een interne doorverwijzing via een specialist uit ons ziekenhuis.
 • Bij uw eerste afspraak in het ziekenhuis wordt altijd om uw identificatiebewijs gevraagd. Maar ook bij een vervolgafspraak kan een medewerker om uw identificatiebewijs vragen. Neem deze daarom altijd mee. Kunt u zich niet identificeren dan kan uw afspraak mogelijk niet doorgaan.
 • Bij ieder bezoek brengt u een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt mee. Uw apotheek kan deze voor u uitdraaien.

Uw afspraak

 • U wordt verzocht zich 15 minuten voor de afgesproken tijd te melden via de aanmeldzuil bij de ingang van het ziekenhuis. Houdt u s.v.p. rekening met eventuele vertragingen omdat het parkeren van uw auto soms wat langer duurt. Te laat verschijnen op uw afspraak kan er toe leiden dat er geen tijd meer is om u alsnog te zien. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. Wij proberen u zoveel mogelijk op het tijdstip van uw afspraak binnen te roepen. Alleen door onverwachte problemen bestaat er een kans dat een spreekuur uitloopt. U wordt hier dan in de wachtkamer over geïnformeerd.
 • De zorgverlener gaat met u in gesprek. U vertelt welke problemen u ervaart. De zorgverlener stelt u een aantal vragen en kan lichamelijk onderzoek doen. Hij laat mogelijk andere onderzoeken uitvoeren. Samen met uw zorgverlener komt u tot een passend behandelplan. De zorgverlener legt uit wat het behandelplan inhoudt, wat u kan verwachten, wat de voor- en nadelen zijn van een behandeling en wat eventuele bijwerkingen of risico's zijn. Heeft u iets niet helemaal begrepen, stel dan gerust uw vragen.
 • Voordat een zorgverlener een behandeling uitvoert, vraagt hij altijd uw toestemming. Deze toestemming wordt vastgelegd in uw dossier.
 • Vindt u het prettig dat er iemand met u meeluistert of kijkt, vraag een familielid of bekende om bij het gesprek aanwezig te zijn. Twee horen tenslotte meer dan één.
 • Kunt u de afspraak die is gemaakt niet nakomen dan verzoeken wij u vriendelijk de afspraak minstens 3 werkdagen van tevoren telefonisch te annuleren.

Het team van medewerkers op de polikliniek Reumatologie bestaat uit:

 • Reumatologen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Researchcoördinator
 • Gespecialiseerde reumaverpleegkundigen
 • Doktersassistenten
 • Secretaresses

Medewerkers kunnen zich identificeren door middel van een personeelspas met hun naam en foto.

Reumatologen
Mevr. dr. J. Bijsterbosch
Mevr. N.H.A.M. Denissen
Mevr. E.H.C.C. Janssen
Mevr. dr. P.A.J.M. Vos
Dhr. J.L.M. Schoneveld

Bij de reumatoloog
Bij lichamelijk onderzoek door de reumatoloog moet u zich, met uitzondering van uw ondergoed, in veel gevallen helemaal uitkleden. Gelieve daarom makkelijk aan en uit te trekken kleding en schoenen te dragen.

Aansluitend aan het onderzoek bespreekt de reumatoloog de eerste bevindingen met u. Hij/zij kan aanvullend onderzoek voorstellen, zoals bloed-, urine- en röntgenonderzoek. Tevens maakt de dokterassistente voor u een vervolgafspraak als dat nodig is. Dit kan een bezoek zijn of een belafspraak.

Uitslagen van onderzoeken
Bij afwijkende uitslagen van betekenis neemt uw behandelend zorgverlener zelf contact met u op. Zorg ervoor dat wij een correct telefoonnummer van u hebben zodat u bereikbaar bent. Om het telefoonverkeer te beperken willen wij u vragen om niet zelf te gaan bellen voor uitslagen.

Verpleegkundig specialisten
Daisy van Huissteden-Kerindongo
Ed Wauben

Bij de verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die bevoegd is om bepaalde medische taken van de arts over te nemen. De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van de reumatoloog. Hij/zij combineert verpleegkundige en medische taken en neemt een deel van uw controlebezoeken over van de reumatoloog.

Taken van de verpleegkundig specialist:

 • Afnemen van een vraaggesprek over uw ziekteverloop.
 • Uitvoeren van lichamelijk onderzoek.
 • Prikken/injecteren van gewrichten.
 • Bespreken van uitslagen met de patiënt zoals bloeduitslagen en röntgenfoto’s.
 • Schrijven van (herhaal)recepten.
 • Begeleiden en ondersteunen van de patiënt bij het (leren) omgaan met een reumatische aandoening. 
 • Geven van leefregels en beweegadviezen.
 • Zonodig doorsturen naar andere zorgverleners zoals fysiotherapeut of ergotherapeut.

Researchcoördinator
Ingrid Willemen

Bij de researchcoördinator
Reuma kan tegenwoordig meestal goed behandeld worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft hier een grote rol in gespeeld. Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd om behandelingen en therapieën te verbeteren en te ontwikkelen. Tevens wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in ziektebeelden, het ontstaan, verloop en behandeling van reuma. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kost erg veel tijd en is dan ook een grote belasting voor reumatologen in hun dagelijkse werkzaamheden. De researchverpleegkundige neemt een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek over.

Taken van de researchcoördinator
De researchcoördinator geeft voorlichting en instructie aan patiënten die deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek en voert een deel van het patiëntenonderzoek uit. Zo’n onderzoek bestaat bijvoorbeeld uit het afnemen van een vragenlijst, het meten van de bloeddruk en het doen van lichamelijk onderzoek bij patiënten. De researchcoördinator spreekt met u af wanneer u voor het onderzoek moet komen. De afspraken bij uw reumatoloog en de researchcoördinator vinden over het algemeen gecombineerd plaats, zodat u niet extra naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Als patiënt kunt u worden benaderd voor een van de onderzoeken. U kunt er geheel vrijwillig aan meedoen. U krijgt dan vooraf uitgebreide uitleg en schriftelijke informatie.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek in het algemeen vindt u in de folder “Medisch wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon”, te verkrijgen bij de researchcoördinator of op www.ccmo.nl.

Gespecialiseerde reumaverpleegkundigen
Carla de Jong
Christien Quirijnen- van Elsacker
Maryse Sheppard
Muriëlle de Vos- van Kan

Bij de gespecialiseerde reumaverpleegkundigen
Voor vragen en/of problemen die met uw aandoening te maken hebben, zijn er op de polikliniek gespecialiseerde reumaverpleegkundige werkzaam. De gespecialiseerde reumaverpleegkundige biedt ondersteuning waardoor het voor u mogelijk wordt om minder last te hebben van de gevolgen van reuma. Zij geeft voorlichting en advies door middel van schriftelijke en/of mondelinge informatie. Indien nodig wordt contact opgenomen met andere disciplines zoals de ergotherapeut en fysiotherapeut.

Samenwerking Polikliniek Reumatologie en Thebe
De polikliniek Reumatologie heeft een samenwerkingsverband met Thebe om passende zorg te kunnen bieden aan iedere patiënt.
Onder deze samenwerking verstaan wij dat de twee verpleegkundig reumaconsulenten van Thebe naast de zorg op maat die zij bieden aan de patiënt, eveneens dezelfde werkzaamheden verrichten als de verpleegkundig reumaconsulenten van Amphia. U merkt hierin geen verschil.
Het enige verschil zit in de afrekening welke u via de zorgverzekering ontvangt. Deze staat op naam van Thebe en niet Amphia, dit gezien de gemaakte uren van de verpleegkundig reumaconsultenen worden geschreven op Thebe. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Afspraak
Een afspraak met de gespecialiseerde reumaverpleegkundige vindt plaats op verwijzing van een reumatoloog. Welke vragen kan ik stellen? Voorbeelden van vragen, die de gespecialiseerde reumaverpleegkundigen kan beantwoorden zijn:

 • Wat is reuma?
 • Wat kan ik doen aan pijn?
 • Welke hulpmiddelen zijn er?
 • Hoe ga ik om met mijn vermoeidheid?
 • Moet ik rusten of juist actief zijn?
 • Welke sport is mogelijk?
 • Kan ik werken?
 • Kan ik thuishulp krijgen?
 • Hoe leg ik mijn omgeving uit wat ik heb?
 • Is er een patiëntenvereniging?
 • Waar kan ik op vakantie gaan?

Uw vraag kan eenvoudig zijn zodat één afspraak voldoende is. Bij meer en uitgebreide vragen kunnen we een vervolgafspraak maken.

Verder biedt zij ook een luisterend oor voor alle problemen die de ziekte met zich meebrengt. Wie last heeft van reuma en/of reuma-aanverwante aandoeningen heeft vaak niet alleen met lichamelijke klachten te maken. Naast lichamelijke klachten, kunnen psychosociale factoren ook een belangrijke rol spelen in het omgaan met de gevolgen van reuma.

Vragen?
Wij helpen u graag. Bij voorkeur stelt u uw vragen via ons patiëntenportaal. Op mijnAmphia leest u meer over het patiëntenportaal mijnAmphia.

Op werkdagen worden binnengekomen berichten via mijnAmphia gelezen. De gespecialiseerde reumaverpleegkundige stuurt u via mijnAmphia binnen 5 werkdagen een bericht terug. Een aangevraagd recept wordt rechtstreeks naar uw apotheek digitaal doorgestuurd, tenzij met u is afgesproken dat uw medicatie alleen bij de apotheek van het ziekenhuis te verkrijgen is. 

Het patiëntenportaal mijnAmphia is niet bedoeld voor:

 • Klachten over uw algemene gezondheid. Hierover kunt u uw huisarts raadplegen.
 • Het is geen noodservice of spoedlijn, ook daarvoor kunt u zich wenden tot uw huisarts.
 • Deze service is niet bedoeld voor bijvoorbeeld familieleden of buren.
 • Deze service is niet bedoeld voor vragen over afspraken.

Overige zaken

 • U heeft ook een erg belangrijke rol in uw eigen zorgverlening. Houd ons scherp. Heeft u het idee dat iets nog beter kan of maakt u zich zorgen, laat het ons alstublieft altijd weten.
 • Behandeling in ons ziekenhuis betekent dat uw gegevens worden vastgelegd in uw dossier. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Vanwege deze privacy beschikken wij niet altijd over al uw medische gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens die uw huisarts of apotheek van u hebben. Daarom vragen wij u altijd uw actuele gegevens mee te brengen.

Bereikbaarheid poli
De polikliniek is op werkdagen telefonisch bereikbaar via (076) 595 10 42 (van 8.00 tot 13:00 uur en van 13:30-16.30 uur). Voor afspraken maken en wijzigen. 

Secretariaat Reumatologie:
Alleen voor vragen over correspondentie kunt u bellen met (076) 595 24 15 (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag). E-mail: secrreumatologie@amphia.nl

In uw afspraakbevestigingsbrief / afspraakbevestigingsmail staat de locatie vermeld waar u zich op de datum van uw afspraak moet melden: Molengracht (Breda), Pasteurlaan (Oosterhout) of Trivium (Etten-Leur). 

Meer lezen over reumatologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Reumatologie

Label