Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Thuismonitoring
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Thuismonitoring

Thuismonitoring tijdens de zwangerschap
Uw behandelend gynaecoloog vindt een opname in het ziekenhuis nodig, om uw zwangerschap goed te controleren. We bieden u de mogelijkheid deze 'opnameperiode' thuis door te brengen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. U krijgt dezelfde controles als in het ziekenhuis maar dan in uw eigen omgeving. In de meeste gevallen wordt rust voorgeschreven, zodat u taken als koken en huishoudelijke werkzaamheden en eventuele zorg voor andere kinderen moet overlaten aan familie en/of vrienden.

Sense4Baby (S4B)
Als thuismonitoring inderdaad op u van toepassing is krijgt u een koffertje met een S4B unit. Op de triage afdeling krijgt u de instructies voor het zelf aansluiten en insturen van het CTG (hartfilmpje). U oefent op de triage afdeling een aantal keer met een doktersassistente. Als dit goed gaat dan mag u naar huis met het Sense4Baby-systeem. U tekent een aansprakelijkheidsformulier voor het meenemen hiervan. 

Het Sense4Baby-systeem is een CTG-apparaat met een tablet. U sluit thuis zelf het CTG-apparaat aan voor een hartfilmpje van 45minuten. Via de tablet stuurt u het CTG dagelijks vóór 10 uur door naar het ziekenhuis. U belt na het versturen van het CTG met de triage verpleegkundige op (076) 595 24 62. Het kan zijn dat we u ook vragen om elke dag uw temperatuur thuis te meten. De triage verpleegkundige controleert of het hartfilmpje goed is aangekomen en stelt u telefonisch vragen over uw gezondheidstoestand. De verpleegkundige zal met de dienstdoende verloskundige of gynaecoloog het hartfilmpje en uw eventuele controles en klachten bespreken. Als het nodig is om uw behandeling bij te stellen, laten we u dat per telefoon weten.

Terugkomdag

Eén keer per week heeft u een terugkomdag in het ziekenhuis. U doet dan wat u elke dag doet: u draait het CTG met de S4B-unit voordat u naar het ziekenhuis komt en belt ook deze dag met de triage verpleegkundige of het CTG is aangekomen. Op de terugkomdag verwachten wij u voor een uitgebreide controle in het ziekenhuis. Het programma bestaat meestal uit:

  • Echo
  • Zo nodig bloed- en/of urineonderzoek
  • Controles door de doktersassistente

Tot slot heeft u een afspraak met de gynaecoloog of klinisch verloskundige. Vooraf krijgt u van de doktersassistente het programma/de afspraken voor die dag. Ook krijgt u, indien nodig, formulieren mee voor bloed en/of urineonderzoek. Als alles in orde is, mag u weer naar huis en wordt de thuismonitoring voortgezet. Als wijzigingen in uw behandeling noodzakelijk zijn, hoort u dat direct.

verpleegkundige legt ctg uit aan vrouw op bed

Wanneer contact opnemen?

Bij de volgende klachten moet u altijd contact opnemen met de triagekamer van de afdeling Verloskunde:

  • Vruchtwaterverlies
  • Bloedverlies
  • Regelmatige en pijnlijke harde buiken
  • Minder of geen ‘leven voelen’
  • Ernstige hoofdpijn
  • Koorts

En elke andere klacht waarover u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld ‘niet pluis-gevoel’, pijn in de bovenbuik/maagstreek, veranderingen van het gezichtsvermogen, het zien van sterretjes, tintelingen in de vingers, plotseling veel vocht vasthouden.

De triage kamer van de afdeling verloskunde is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: (076) 595 24 62. Vermeld tijdens het telefoongesprek dat u thuismonitoring krijgt.


Waar vindt u de triage kamer?
De triage kamer bevindt zich op route 29.

Einde thuismonitoring
Als uw conditie verbeterd is, kan het zijn dat u weer ontslagen wordt uit de thuismonitoring, net zoals dat vanuit het ziekenhuis ook kan gebeuren. De gynaecoloog verwacht u dan op de polikliniek voor verdere controle. De gynaecoloog kan ook besluiten u alsnog op te nemen in het ziekenhuis. Het kan namelijk zo zijn dat uw situatie het niet meer toelaat om thuis te blijven. De S4B-unit levert u aan het einde van de thuismonitoringsperiode weer in bij de triageverpleegkundige.

Instructie filmpje Sense4Baby
Deze staat op de tablet die u bij de S4B-unit meekrijgt.

Meer lezen over gynaecologie in Amphia?

Ga naar afdeling Gynaecologie

Label