Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Fenolisatie van de heup
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Fenolisatie van de heup

Pijnbestrijding via fenolisatie van de heup
De traumachirurg of orthopedisch chirurg heeft met u en/of familie gesproken over mogelijkheden bij uw gebroken heup. Een gebroken heup op hoge leeftijd of bij forse beperkingen is een ernstig letsel. Vaak is het in dat geval een uiting van de kwetsbaarheid van het lichaam. Een operatie kan dan risicovol zijn. Waar er voorheen geen andere oplossing was, hebben de pijnanesthesiologen van Amphia een nieuwe methode ontwikkeld om kwetsbare ouderen met een gebroken heup pijnvrij te maken. Het gaat om een eenmalige ruggenprik waarbij een medicijn wordt ingespoten die de zenuwen van het gebroken been stuk maken. Een patiënt is direct pijnvrij, kan rechtop zitten en dezelfde dag terug naar de hospice of verpleeghuis.

Om bij te dragen aan kwaliteit van leven van deze patiënten is de volgende stap voor onze pijnanesthesiologen om de patiënt in het verpleeghuis of hospice te komen prikken. Uiteraard in goed overleg met de traumachirurgen en orthopeden van Amphia. Hiermee wordt de vaak pijnlijke en belastende verplaatsing naar de Spoedeisende Hulp voorkomen.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van deze behandeling.

Wat is fenolisatie van de heup?
Fenolisatie van de heup is een pijnstillende behandeling waarbij het been gevoelloos wordt gemaakt. Dit gebeurt door een injectie in de rug onder sedatie (roesje). Via de injectie in de rug wordt een middel (fenol) ingespoten dat de zenuwen richting het been stuk maakt. Het been is daardoor direct na de behandeling pijnloos. Het been bewegen lukt dan niet meer, de tenen vaak wel.

Het doel van de behandeling 
Het doel van de behandeling is pijnvrij verzorgd te kunnen worden en rechtop te kunnen zitten in uw bed of rolstoel, als u dat voor de gebroken heup ook nog kon. Er zijn daardoor minder sterke pijnstillers nodig die u suf kunnen maken of verward. Een tweede doel is zo spoedig mogelijk terug naar uw woonvorm, wanneer de zorg thuis goed geregeld is. Dit doen we omdat we weten dat ook dat uw kans op verwardheid vermindert en uw kwaliteit van leven bevordert.

Wanneer deze behandeling niet
We doen deze behandeling niet wanneer patiënten de wens hebben om nog te kunnen lopen. Er wordt met u besproken of er ook herstel te verwachten is van het loopvermogen door een operatie en revalidatietraject.

De voorbereiding
De traumachirurg of orthopedisch chirurg bespreekt met u/uw familie de mogelijkheden van operatie en conservatieve behandeling conform de geldende richtlijn in Nederland. De geriater wordt hierbij betrokken wanneer u ouder bent dan 70 jaar. Zo kunnen we als team met u samen zorgvuldig de afwegingen maken voor de beste behandeling in uw geval.

Wanneer besloten wordt dat fenolisatie van de heup een passende behandeling voor u is, krijgt u deze folder uitgereikt.

De anesthesioloog-pijnspecialist loopt voor de ingreep bij u langs om te beoordelen of de behandeling mogelijk is en om eventuele vragen te beantwoorden. Indien dit niet mogelijk is, spreekt de anesthesioloog de familie telefonisch.

Pijnstilling ter overbrugging
Ter overbrugging tot de behandeling krijgt u pijnstillers. Pijnmedicatie, met name opiaten, worden direct na een succesvolle ingreep gestopt of verminderd op advies van de anesthesioloog.

De uitvoering
De behandeling vindt plaats op de voorbereidingsruimte van de OK. Daar gaat u met een bed naartoe, in loszittende kleding. U moet nuchter zijn in verband met de sedatie (roesje) die wij geven via een infuus. U maakt daardoor niks mee van de behandeling.

Nadat u sedatie heeft gekregen draaien wij u op uw zij. Dit is de kant van de gebroken heup. In die positie krijgt u een ruggenprik. De vloeistof die wij inspuiten (fenol) is zwaar en blijft daardoor alleen bij de zenuwen die de gebroken heup aansturen. Deze behandeling duurt enkele minuten.

Na de behandeling
U wordt snel na de behandeling wakker op uw zij, liggend op de kant van de gebroken heup. Als de behandeling geslaagd is, is dit pijnloos. Mocht het wel pijnlijk zijn, dan kunnen we besluiten een 2de keer te prikken. Dit is tot dusver niet nodig gebleken.

Om de vloeistof goed te laten inwerken op de juiste zenuwen, blijft u minimaal een half uur op uw zij liggen. Daarna kunt u rechtop zitten en weer eten.

Uw been voelt verdoofd en kunt u niet bewegen. Dit blijft zo. Het is mogelijk om met hulp te draaien in bed en te zitten. De kracht van het andere been is vaak niet krachtig genoeg om te staan. Wel is het mogelijk om met hulp transfers te maken naar een rolstoel bijvoorbeeld. Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe mobiel u nog was.

U kunt de dag van de behandeling terug naar uw woonvorm. Wanneer u naar huis gaat, moet daarvoor eerst de thuiszorg goed geregeld zijn. Dit kan soms enige dagen kosten. De Transfer afdeling van Amphia helpt hierbij.

Op termijn
Over de werkingsduur van de behandeling is weinig bekend. Wij zien in de praktijk dat dit meestal 2-3 maanden is. Tegen die tijd is de botbreuk verstevigt door het lichaam. De stand van het been is dan nog wel afwijkend en er kan niet op worden gestaan. Het been geeft dan echter nagenoeg geen pijn meer. Mocht het been toch weer pijnlijk worden, dan kan de injectie herhaald worden.

Vaak zijn er door de val andere pijnklachten dan in het been, of misschien had al pijnklachten in andere delen van het lichaam. Deze pijnklachten worden niet behandeld door deze injectie.

Bijwerkingen en complicaties

  • De kracht in het gebroken been verdwijnt. Vaak kunnen de tenen nog wel bewogen worden.
  • Er kan tijdelijk een lagere bloeddruk optreden als reactie op de behandeling. Als het een reactie is op de behandeling, gaat het spontaan over.
  • De mictie en ontlasting wordt in de gaten gehouden na de ingreep. Meestal is er een verblijfscatheter nodig danwel incontinentiemateriaal. Incontinentie voor ontlasting is een complicatie die in <10% van de mensen plaatsvindt.
  • In geval van spreiding van de vloeistof in de rug naar de zenuwen van het niet-gebroken been, kan een verlamming aan beide benen optreden. Dit is zeldzaam.
  • Zenuwpijn in het behandelde been kan in een later stadium optreden wanneer zenuwen gaan herstellen. Hiervoor kunnen we de behandeling herhalen of medicatie geven.

Belangrijk
Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of u moet stoppen met deze medicijnen.

Contact
Wanneer er na de opname nog vragen zijn over de behandeling, kunt u contact opnemen met de afdeling Pijngeneeskunde. Zij kunnen een afspraak voor u maken met de behandelend anesthesioloog-pijnspecialist.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.30 uur.

Telefoonnummer: (0162) 032 70 40.

Label