Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Aanvulling op nieuwsbericht van 12 oktober 2022: vertrek bestuursvoorzitter uit Amphia
Aanmaakdatum:

Aanvulling op nieuwsbericht van 12 oktober 2022: vertrek bestuursvoorzitter uit Amphia

Op 12 oktober 2022 heeft de Raad van Commissarissen van Amphia een bericht gedeeld over het vertrek van Olof Suttorp als bestuursvoorzitter. Ook zijn door en namens de Raad van Commissarissen journalisten te woord gestaan.

De Raad van Commissarissen heeft tot zijn spijt moeten constateren dat in de media en daarbuiten veel wordt gespeculeerd over de reden van vertrek en dat die speculaties geen recht doen aan de werkelijkheid. De Raad van Commissarissen wenst dan ook nogmaals te benoemen dat de reden van het vertrek bestaat uit het feit dat Olof Suttorp affectieve gevoelens heeft geuit naar een medewerker die onbeantwoord zijn gebleven. Er is geen sprake geweest van fysiek contact, laat staan van seksuele mishandeling of aanranding.

Daarnaast betreurt de Raad van Commissarissen dat een uitspraak van onze woordvoerder anders is geïnterpreteerd dan bedoeld. De arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd en Olof Suttorp zal een vergoeding ontvangen waartoe Amphia contractueel verplicht is, dit met inachtneming van de Wet normering topinkomens. Deze vergoeding zal te zijner tijd worden verantwoord in het jaarverslag van Amphia.

De Raad van Commissarissen vertrouwt erop dat hiermee een eind komt aan de speculaties. Dit is dan ook het finale bericht over deze aangelegenheid.

Label