Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Amphia publiceert jaarmagazine, milieujaarverslag en jaarrekening over 2022
Aanmaakdatum:

Amphia publiceert jaarmagazine, milieujaarverslag en jaarrekening over 2022

Met de afloop van de COVID-19-pandemie in het voorjaar 2022 is Amphia zich vol energie verder gaan richten op de toekomst. Dat is nodig, omdat de wereld om ons heen én binnen Amphia in hoog tempo verandert. De jaarverslagen van Amphia geven een mooie indruk van activiteiten op het gebied van topklinische zorg, wetenschap en opleiden, waar we naast onze hoogstaande patiëntenzorg ook erg trots op zijn. Amphia publiceert naast haar maatschappelijk jaarverslag ook een milieu- en duurzaamheidsjaarverslag, bestuurlijk jaarverslag en financieel jaarverslag.

Direct naar publicaties

Waardering

Amphia kan de uitdagingen alleen met vertrouwen tegemoet treden door de inspanning van velen. “We spreken onze waardering uit voor iedereen die dagelijks met veel inzet een bijdrage levert aan Amphia. Dat zijn in de eerste plaats al onze medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers. En daarnaast de Raad van Commissarissen, de OR, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Regieraad. We zien dat er veel energie en betrokkenheid aanwezig is. Tot slot gaat onze dank uit naar verwijzers, netwerkpartners in de omgeving en zorgverzekeraars.”, aldus vicevoorzitter Raad van Bestuur Amphia, Christianne Lennards.

Jaarmagazine 2022

Sterke financiële uitgangspositie

In 2022 heeft Amphia een netto omzet behaald van € 589,1 miljoen, wat €16 miljoen meer is dan vorig jaar. Dit resulteert in een positief resultaat van € 11,8 miljoen (2021: € 3,6 miljoen positief). Daarmee is 2022 financieel een goed jaar geweest, waarin voldaan wordt aan de door de banken gestelde ratio’s.

Ons Amphia

De sterke financiële uitgangspositie stelt Amphia in staat om te blijven investeren in zijn professionals, in verbetering van de patiëntenzorg, de ontwikkeling van medische faciliteiten en technologieën en verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Ga naar jaarverslagen

Meer nieuws lezen?

Ga naar nieuws

Label