Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Philips beademingsapparaten blijven gebruiken (update 16-07-2021)
Aanmaakdatum:

Philips beademingsapparaten blijven gebruiken (update 16-07-2021)

Zodra er meer bekend is over de slaapapneu- en behandelingsapparaten van Philips, komt het op deze pagina te staan. Houd deze pagina in de gaten voor het allerlaatste nieuws. 

Update 16-07-2021
Philips beademingsapparaten blijven gebruiken

Volgend op de eerste melding van Philips op 14 juni over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meer informatie gedeeld. Vervolgens heeft de Nederlandse vereniging van artsen haar advies gegeven. De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De aanbeveling is om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn. 

Aangepaste waarschuwingsmelding
Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook konden er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zouden zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd.

Apparaten blijven gebruiken verantwoorde keuze
De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor gebruikers grotere risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld. Het volledige document hiervan vindt u hier.

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?
Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. 

Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

Bij nieuwe informatie houden wij u via de website op de hoogte.