Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Externe vertrouwenspersonen beschikbaar voor patiënten
Aanmaakdatum:

Externe vertrouwenspersonen beschikbaar voor patiënten

Grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of seksueel misbruik komt overal voor. Helaas ook in een ziekenhuis. Dat is de reden voor Amphia om externe vertrouwenspersonen aan te stellen voor patiënten.

Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en seksueel misbruik?
Ongewenst gedrag dat voorbij de grenzen van u als patiënt gaat. Ongewenst gedrag kan zich onder andere uiten in:

  • Woorden
  • Lichaamstaal
  • Aanrakingen
  • Seksueel getint gedrag
  • Seksuele handelingen

Ongewenst gedrag kan voor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie zorgen.

Externe vertrouwenspersoon
Wanneer u met een van de bovenstaande situaties te maken krijgt bij Amphia, kan dat vragen en emoties oproepen. U kunt dan praten met een externe vertrouwenspersoon:
Judith Cohn of Dorine Gerritsma:
Judith Cohn: 020-2157171
Dorine Gerritsma: 06-51153526

Wat doet een externe vertrouwenspersoon?
Een externe vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk. Dus zonder invloed van het ziekenhuis. De externe vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor alle patiënten die te maken hebben grensoverschrijdend gedrag door iemand die bij Amphia werkt.

Werkwijze
De externe vertrouwenspersoon onderzoekt, samen met u, de situatie. En beoordeelt welke persoon of organisatie(s) de behandeling het beste kan doen. Daarna adviseert de vertrouwenspersoon wat te doen. U bepaalt zelf wat u met het advies doet. De vertrouwenspersoon kan het ook houden bij een advies, waarmee u zelf verder kunt. Of zij kan u helpen in een gesprek met iemand. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon het probleem voorleggen aan iemand die het verder kan behandelen. Welke actie er ook wordt gekozen, de externe vertrouwenspersoon zal steeds de acties bepalen in overleg met u. De gespreksonderwerpen worden vertrouwelijk behandeld. De externe vertrouwenspersoon zal de Raad van Bestuur op de hoogte moeten stellen van de gebeurtenis. Voor de raad geldt ook de plicht tot vertrouwelijke behandeling. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor seksueel misbruik.

Belangrijk: seksueel misbruik is strafbaar
Het is verplicht hiervan aangifte te doen bij de politie. Dat kunt u zelf doen. De externe vertrouwenspersoon kan hier op verzoek bij helpen.

U kunt ook direct een klacht indienen of een juridische procedure starten. De externe vertrouwenspersoon kan u helpen om de klacht in te dienen bij de klachtenbemiddelaar. Informatie hierover vindt u op de website van Amphia.

Label