Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Regionale zorg voor patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren
Aanmaakdatum:

Regionale zorg voor patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

Op woensdag 15 februari vond in Oosterhout een succesvol kick-off event plaats voor de regionale zorg voor patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren. Om in te kunnen spelen op de groeiende zorgvraag door vergrijzing is er een intentieverklaring getekend tussen de huisartsengroep Zorroo, Amphia en de vakgroep cardiologie om de zorg voor deze doelgroepen gezamenlijk te verbeteren. De bestaande samenwerking wordt hiermee geïntensiveerd met een vernieuwend concept. Vanaf 1 maart vindt er bij Zorroo PLUS (op de huisartsenpost te Oosterhout) een wekelijkse spreekuur plaats door de verpleegkundig specialist cardiologie voor patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren. Het doel hiervan is om laagcomplexe cardiologische zorg dichter bij huis te kunnen leveren. Daarnaast zijn de eerste ideeën gepresenteerd over de herinrichting van de tweedelijns zorg voor atriumfibrilleren. Ondersteuning van dit project vindt plaats vanuit NVVC Connect Hartfalen en Connect Atriumfibrilleren, een landelijk initiatief van de Nederlandse vereniging voor cardiologie. De toekomstige samenwerking door cardiologen en huisartsen sluit goed aan bij het recent door de overheid opgestelde integraal zorg akkoord.

(Op de foto te zien van links naar rechts: Roel de Vos (bedrijfsmanager hartcentrum Amphia), Annelies Bakker (cardioloog Amphia), Eileen van Warners (verpleegkundig specialist Amphia), Anja de Bruin (programmaleider Impuls Hartzorg/NVVC Connect), Daan Haverkamp (huisarts te Oosterhout, Zorroo), Daan Kerklaan (directeur Zorroo/Zorroo-PLUS).

Label