Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Stichting Amphia, MSB-A en Cliëntenraad ondertekenen Medezeggenschapsregeling
Aanmaakdatum:

Stichting Amphia, MSB-A en Cliëntenraad ondertekenen Medezeggenschapsregeling

Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) worden de belangen van de cliënten van Amphia behartigd door de Cliëntenraad. Op dinsdag 25 januari is de nieuwe Medezeggenschapsregeling ondertekend door Stichting Amphia, het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A) en de Cliëntenraad. Hiermee wordt gekozen voor één Cliëntenraad voor zowel Stichting Amphia als de coöperatie MSB-A. Een keuze waar de Cliëntenraad verheugd mee is.

Olof Suttorp en Robert Wagenmakers: ‘’De Raad van Bestuur en het Bestuur van de coöperatie Medisch Specialisten Amphia zijn blij met deze afspraak. Zo kan de gehele Amphia organisatie de adviezen van de Cliëntenraad samen in goed overleg op een eenduidige manier ter harte nemen’’.

Piet Berkers, voorzitter Cliëntenraad: “Er is maar 1 Amphia... En dat geldt ook voor de cliënt, de Cliëntenraad en de relatie met zowel Amphia en met het Medisch Specialistisch Bedrijf. We zijn erg blij met deze ene nieuwe Medezeggenschapsregeling die de samenwerking tussen al deze betrokken partijen regelt. Deze regeling komt de belangenbehartiging ten goede en zorgt dat er op een eenduidige manier met de belangen van cliënten wordt omgegaan’’.

Stichting Amphia, MSB-A en Cliëntenraad ondertekenen Medezeggenschapsregeling.

Label