Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Patiënt kan veilig thuis herstellen na stamceltransplantatie
Aanmaakdatum:

Patiënt kan veilig thuis herstellen na stamceltransplantatie

In het Amphia ziekenhuis kunnen patiënten die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan thuis veilig herstellen. Amphia is het eerste ziekenhuis in de regio die deze zorg aanbiedt.

Wanneer patiënten met de ziekte van Kahler (multipel myeloom) in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie krijgen zij een intensieve behandeling in het Eramus MC. Patiënten zijn in de eerste periode na de stamceltransplantatie erg gevoelig voor infecties. Na hun transplantatie in het Eramus MC werden ze daarom de dag erna per ambulance overgebracht naar Amphia. Hier werden zij voorheen twee weken in een isolatiekamer opgenomen gezien de kans op complicaties.

In eigen omgeving
Sinds kort hoeft dit niet meer. Roel Fiets, internist-hematoloog, legt uit: “Na een pilot in het Erasmus MC hoeven wij een deel van onze patiënten niet meer in isolatie op te nemen. Zij kunnen thuis, in hun eigen veilige en vertrouwde omgeving, herstellen. Patiënten komen drie keer in de week op controle in Amphia. Daarna kunnen zij, als alles goed is, weer naar huis. Indien uit de controle blijkt dat het niet goed gaat, dan wordt de patiënt alsnog opgenomen.”

Thuis herstellen draagt niet alleen mentaal maar ook fysiek bij aan het herstel. Patiënten hebben in hun eigen huis meer bewegingsvrijheid. Wanneer zij naar Amphia komen dragen zij voor hun eigen veiligheid een mondkapje. 

Label