Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uitspraak tuchtzaak
Aanmaakdatum:

Uitspraak tuchtzaak

Vandaag is er uitspraak gedaan in een tuchtzaak tegen een medisch specialist die in Amphia werkzaam is geweest. Er is door een medewerker melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag door de betreffende persoon. Deze melding stond niet op zichzelf. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de ledenovereenkomst tussen het MSB-A en de betreffende medisch specialist is beëindigd en de specialist daarmede niet meer werkzaam is binnen Amphia. Daarnaast hebben Amphia, het MSB-A en de medewerker, de zaak ter beoordeling voorgelegd aan het tuchtcollege. Het tuchtcollege heeft de zaak zorgvuldig overwogen en is tot een uitspraak gekomen. 

In het belang van de zaak kunnen wij hier inhoudelijk niet verder op ingaan. In het algemeen kunnen we zeggen dat Amphia en het MSBA-A een veilig werk en opleidingsklimaat hoog in het vaandel heeft. Daarom wordt er geen grensoverschrijdend gedrag geaccepteerd. Binnen Amphia en het MSB-A zijn voor medewerkers verschillende vertrouwenspersonen beschikbaar. Indien u als patiënt een vraag heeft kunt u terecht bij de Klachtenbemiddelaar.

Label