Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uitspraak tuchtzaak in beroep: grensoverschrijdend gedrag medisch specialist niet geaccepteerd
Aanmaakdatum:

Uitspraak tuchtzaak in beroep: grensoverschrijdend gedrag medisch specialist niet geaccepteerd

19 december 2022 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in hoger beroep de doorhaling in het BIG-register van een medisch specialist die werkzaam was in Amphia, vanwege grensoverschrijdend gedrag definitief bevestigd. Dit betreft het beroep tegen een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege van 2 februari 2022. Het Tuchtcollege heeft geoordeeld dat de feiten dusdanig ernstig zijn dat de medisch specialist in het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg zijn beroep niet meer in Nederland mag uitoefenen.

Reden van tuchtzaak
Medio september 2020 heeft een medewerker melding gemaakt van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door de betreffende medisch specialist. Deze melding stond niet op zichzelf. De medisch specialist was al eerder en meerdere keren aangesproken op zijn gedrag en had een coaching traject gevolgd. Door de melding van de medewerker stelde het MSB-A vast dat de medisch specialist zijn gedrag niet heeft aangepast en niet heeft geleerd. Dit was voldoende voor het MSB-A om de ledenovereenkomst met de betreffende medisch specialist op 28 oktober 2020 op te zeggen en voor Amphia om hem de toegang tot het ziekenhuis definitief te ontzeggen. De medisch specialist was vanwege de melding vanaf medio september al vrijgesteld van werk.

Uitspraak hoger beroep
Amphia, het MSB-A en de medewerker hebben de zaak 6 april 2021 ter beoordeling voorgelegd aan het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Dit tuchtcollege heeft gelet op de ernst, de ontoelaatbaarheid en de kans op herhaling van het vertoonde gedrag besloten tot doorhaling van de inschrijving in het BIG-register (zie uitspraak Regionaal Tuchtcollege van 2 februari 2022).

Het Centraal Tuchtcollege heeft in beroep de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gemotiveerd bevestigd en in stand gehouden (zie uitspraak Centraal Tuchtcollege van 19 december 2022).

Met deze uitspraak is de doorhaling van de inschrijving in het BIG-register voor de betreffende medisch specialist definitief geworden. De uitspraken van het Regionaal en het Centraal Tuchtcollege bevestigen dat het MSB-A, Amphia en de medewerker hierop een juiste afweging hebben gemaakt.

Veilig werk- en opleidingsklimaat
Een veilig werk- en opleidingsklimaat is voor Amphia en het MSB-A essentieel. Grensoverschrijdend gedrag past daarin niet en wordt niet geaccepteerd. Binnen Amphia en het MSB-A zijn verschillende vertrouwenspersonen beschikbaar. De Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur vinden het een goede zaak dat de medewerker melding heeft gedaan. De besturen benadrukken dat zij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag in alle vormen afkeuren en dat de nodige maatregelen worden genomen als grenzen worden overschreden.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag hierover? Dan kunt u terecht bij de Klachtenbemiddelaar.

Wilt u een melding maken?

Indien u als patiënt melding wilt maken van grensoverschrijdend gedrag binnen Amphia, dan kunt u zich melden bij de externe vertrouwenspersonen Judith Cohn 020-2157171 of Dorine Gerritsma 06-51153526 - externevertrouwenspersonen@amphia.nl.

Label