Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Volkskrant bericht zaterdag 1 april 2023 over grensoverschrijdend gedrag in Amphia
Aanmaakdatum:

Volkskrant bericht zaterdag 1 april 2023 over grensoverschrijdend gedrag in Amphia

In de Volkskrant van zaterdag 1 april 2023 staat een uitgebreid artikel over grensoverschrijdend gedrag door een medisch specialist in Amphia. Het betreft de casus waarover het Regionaal Tuchtcollege 2 februari 2022 en daarna het Centraal Tuchtcollege op 19 december 2022 uitspraak hebben gedaan. De Volkskrant heeft de tuchtzaken gevolgd en Amphia heeft alle medewerking verleend aan het artikel.

Amphia heeft er bewust voor gekozen om aan het artikel mee te werken en volledig transparant te zijn. Door in alle openheid te bespreken wat er is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren, hopen wij bij te dragen aan een bedrijfscultuur waar geen plaats is voor dit soort gedrag. Allereerst in ons eigen ziekenhuis, maar ook in andere zorginstellingen.

De journalisten van de Volkskrant hebben de tuchtzaken gevolgd en gesproken met de betrokken medewerker van Amphia. Ook hebben zij medisch specialisten Hans Westgeest en Marjolein van der Klift en bestuurders Christianne Lennards en Robert Wagenmakers geïnterviewd.

Wat hier is gebeurd, staat helaas niet op zichzelf. Deze casus heeft duidelijk gemaakt dat alle medewerkers verantwoordelijk zijn voor een open en veilig werkklimaat. Grensoverschrijdend gedrag kan voortduren doordat het onbesproken blijft, verstopt en onbelicht. We moeten elkaar scherp houden, aanspreken en helpen. Dit doen we in Amphia o.a. door in de opleiding van arts-assistenten hier veel nadrukkelijker aandacht voor te hebben, de inzet van een expert psychologische en sociale veiligheid en de aanstelling van een extern vertrouwenspersoon voor medewerkers.

Uitspraak tuchtcollege
De uitspraak van het tuchtcollege heeft ertoe geleid dat de medisch specialist zijn beroep in Nederland niet meer zelfstandig kan uitoefenen doordat zijn BIG-registratie is ingetrokken.

Voor het tuchtcollege was het de eerste keer dat het een casus van grensoverschrijdend gedrag behandelde werd opgestart door een medewerker, Raad van Bestuur Amphia en bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia. De aanleiding voor Amphia, MSB-A en de betrokken medewerker om deze zaak voor het tuchtcollege te brengen was omdat de medisch specialist:

  • zich structureel grensoverschrijdend heeft gedragen tegenover de medewerker;
  • de medewerker meermaals onbevoegde medische handelingen heeft opgedragen;
  • een patiëntendossier onbevoegd heeft ingezien;
  • zich grensoverschrijdend heeft gedragen tegenover twee collega’s;
  • zich grensoverschrijdend heeft gedragen ten aanzien van een aantal arts-assistenten.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag hierover? Dan kunt u terecht bij de Klachtenbemiddelaar.

Wilt u een melding maken?

Indien u als patiënt melding wilt maken van grensoverschrijdend gedrag binnen Amphia, dan kunt u zich melden bij de externe vertrouwenspersonen Judith Cohn 020 215 71 71 of Dorine Gerritsma 06 51 15 35 26 externevertrouwenspersonen@amphia.nl.

Label