Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

RK Burger Gasthuis (1819)

RK Burger Gasthuis (1819)

Historie van het gasthuis in Breda
In 1819 richten een paar belangrijke katholieke burgers een gasthuis op. Dit doen ze onder leiding van Ludovicus Ingenhousz. Het is een ‘bergplaats voor arme zieken’ zoals ze zelf zeggen. Er is plaats voor zes personen. In 1826 neemt de religieuze vereniging ‘Alles voor Allen’ de verpleging over. Later worden zij ook wel Franciscanessen genoemd. De zusters nemen al snel het initiatief over. Er worden meer en meer zieken opgenomen.

Als het huis te klein wordt, kopen de zusters en regenten de naastliggende gebouwen. De medische wetenschap is in deze tijd nog niet zo ver. Er worden behandelingen gedaan zoals aderlaten, piskijken, kruidenmengsels en zalfjes, en vooral bidden dat God mag helpen. En dat de zusters je goed zullen verzorgen. De armendokter van de gemeente Breda is verantwoordelijk voor de medische zorg. Vanaf ongeveer 1850 beginnen de zusters ook steeds meer bejaarden op te nemen die niet meer zelf kunnen wonen. Zij moeten daarvoor wel kunnen betalen. Later worden deze bejaarden ook wel ‘pensionaires’ genoemd. De zusters kopen steeds meer huizen en tuinen aan. Zo ontstaat een groot gasthuis met boerderij, moestuin, wasserij, bakkerij en verschillende werkplaatsen. In 1886 leggen de regenten hun functie neer en dragen het hele gasthuis over aan de zusters.

Behandelingen bestaan uit aderlaten, piskijken en vooral bidden dat God mag helpen.

Cock Gorisse, auteur 200 jaar zorg in de regio
Operatiekamer in het RK Burger Gasthuis
Operatiekamer in het RK Burger Gasthuis

Meer lezen over de geschiedenis van Amphia?

Ga naar pagina Historie

Label