Medisch maatschappelijk werk

Breda Langendijk & Molengracht

Onze medisch maatschappelijk werkers zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 11.00 uur via het algemene nummer: (076) 595 4223Medisch maatschappelijk werk

Onze medisch maatschappelijk werkers bieden u en uw naasten ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met ziek zijn. Zij zijn gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met patiënten en hun naasten.  Zij kunnen een belangrijke rol spelen tijdens uw medische behandeling. Doordat de medisch maatschappelijk werker zelf werkzaam is in het ziekenhuis, weet hij/zij goed waar u en uw naasten mee te maken kunnen krijgen en hoe u hiermee kunt omgaan.

Als u dat op prijs stelt, kan uw arts of verpleegkundige u verwijzen naar een medisch maatschappelijk werker. Ook zonder verwijzing kunt u uw vraag of probleem met ons bespreken. Afhankelijk van uw situatie bekijken wij of we hulp inschakelen van andere specialisten.


De afdeling

Aandachtsgebieden

  • Het omgaan met een chronische en/of ernstige ziekte.
  • Praktische en materiële hulpverlening.
  • Ontslagzorg.
  • Ouderbegeleiding (bij opname of behandeling kind).
  • Betrekken van gezinsleden bij de gesprekken  (systeemgerichte benadering).
  • Preventie bij kwetsbare zwangeren.
  • Kennis over ziektes (psycho-educatie).
  • Groepsvoorlichting.
  • Opvang bij ingrijpende gebeurtenissen.
  • Organiseren kindermiddagen voor kinderen van oncologische patiënten.


Folders

Meer informatie over onze afdeling leest u in onze folder.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.