Mimetherapie

Logopedie

Behandeling

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt een aangezichtsverlamming of facialis parese genoemd. In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van één gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen.

Mime therapie krijgt u als de functie van de zenuw gedeeltelijk is teruggekeerd en de aangedane kant van het gezicht weer wat kan bewegen. U leert bij het ontstaan van de aangezichtsverlamming (acute fase): 

 • Omgaan met de aangezichtsverlamming. 
 • Massagetechniek om de doorbloeding te bevorderen.
 • Tips en compensatiemogelijkheden voor het eten, drinken en verstaanbaar spreken  
Bij het eerste bezoek wordt u door de logopedist uitgebreid onderzocht en wordt beoordeeld of u met mimetherapie kan starten. Zo ja, dan krijgt u informatie over de behandeling en over de verwachtingen van uw herstel. De specifieke behandeling is gericht op een voor u optimaal herstel. 

Het aantal behandelingen ligt meestal tussen de 5 tot 8 à 10 keer, 1 tot 2 keer per maand.  

Onderzoek en advies in de acute fase kan ook eenmalig zijn. 

Er wordt tijdens de therapie aandacht besteed aan: 
 • Massage van het gezicht. 
 • Oefeningen voor het bewegen van de mond, wang, ogen en voorhoofd. 
 • Het verschil tussen spanning en ontspanning. 
 • Beheersing van ongewenste meebewegingen. 
 • Verbetering van eten, drinken en spreken. 
 • Oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel. 
 • Omgaan met een aangezichtsverlamming. .
Het is belangrijk dat u thuis regelmatig oefent. De oefeningen die u thuis moet doen, worden tijdens de behandelingen met u doorgenomen. De rol van de logopedist is begeleiden en ondersteunen.  

Wat u zelf kunt doen:

 • Probeer uw gezicht zo ontspannen mogelijk te houden. 
 • Maak wanneer u uw gezicht beweegt, alleen maar kleine bewegingen. 
 • Probeer uw gezicht zo symmetrisch mogelijk te houden.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met het front office fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Telefoonnummer: (076) 595 30 75

Samen voor u

Wie zorgt voor mij

Een verwijzing verloopt meestal via de KNO-arts of de Neuroloog. 

Bij de afdeling Logopedie wordt u vooral begeleid door de gespecialiseerde logopedist-mime therapeut.

Samenwerking

1 keer per 3 maanden is er een gezamenlijk spreekuur (Facialis spreekuur) met de KNO-arts en de mime therapeut.

Folder

Meer informatie over mimetherapie vindt u in onze folder.

Perifere aangezichtsverlamming

Gerelateerde onderzoeken

Bij een perifere aangezichtsverlamming worden vaak ook de volgende onderzoeken gedaan:

 • Neurologisch onderzoek 
 • KNO onderzoek
 • Bloedonderzoek
 • MRI
 • Electroneurografie

Gerelateerde websites

Op diverse betrouwbare externe websites vindt u meer informatie over een perifere aangezichtsverlamming:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.