Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

K. Borsje
K. Borsje

K. Borsje

Specialisme

Radiologie

Functie

Radioloog

Afdelingen

Biografie

Werkervaring

 • Medisch specialist sinds 1990
 • Werkzaam bij Amphia sinds 1992

Opleiding

1985-1990: Opleiding tot radioloog, UMC Utrecht 
1984-1985: Arts-assistent, afdeling Radiologie Militair Hospitaal ‘Dr. A. Mathijsen’ Utrecht
1978-1984: Geneeskunde, Universiteit Utrecht 
1976-1977: Scheikunde, Universiteit Utrecht

Nevenactiviteiten (buiten ziekenhuis)

 • Screeningsradioloog bevolkingsonderzoek borstkanker Zuid

Lidmaatschappen

 • Oncologiecommissie sectie Gynaecologie en Urologie
 • ​Aanspreekpunt diagnostiek bij mogelijke kindermishandeling
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Vereniging van Radiologie (NVvR)
 • Radiological Society of North America (RSNA)
 • European Society of Radiology (ESR)

Biografie

Als student geneeskunde door wetenschappelijke stages, door vakantie werk op afdeling Radiologie en door deelname aan het 1e congres MRI in Nederland al vroeg geïnspireerd geraakt door het vak Radiologie en ingezien wat voor een geweldige toekomst het vakgebied Radiologie zou gaan krijgen. Begin jaren 1990 bewees een grootschalige enquête door KNMG  onder alle artsen in Nederland dat de beeldvorming door middel van CT een van de belangrijkste medische uitvindingen was van de 20e eeuw. De rol van radiologie en medische beeldvorming is sindsdien alleen maar verder toegenomen. Dit geldt ook voor middels beeldvorming geleide procedures en interventieradiologie. Wat mij boeit aan het vak Radiologie is:

 1. Accurate diagnostiek met oogmerk zo vroeg mogelijk voor de patiënt relevante bevindingen op te sporen en waar te nemen, zodat zo snel mogelijk een behandelproces gestart kan worden.
 2. Daar waar mogelijk patiënten geruststellen door uitsluiten pathologie.
 3. Bijdrage aan klinische besprekingen en multidisciplinair overleg -zoals oncologievergaderingen.

Aandachtsgebieden

 • Algemene radiologie
 • Abdominale radiologie
 • Mamma radiologie (borstonderzoek)

BIG nummer

39020165501

Label