Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

M. Winters
M. Winters

M. Winters

Specialisme

Klinische Farmacie Ziekenhuisapothekers

Functie

Ziekenhuisapotheker

Biografie

Binnen de zorgkern Klinische Farmacie, ofwel de apotheek, ben ik verantwoordelijk voor de afdeling productie. Deze afdeling zorgt voor toediening gereed maken (VTGM) van medicatie, zoals chemotherapie, voeding via het infuus en antibiotica, voor patiënten van het Amphia Ziekenhuis zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Dit gebeurt in speciale ruimtes en werkbanken die er voor zorgen dat het product niet door de mens en omgeving besmet wordt maar ook dat de mens en omgeving niet door het product besmet wordt. Het is een praktisch en technisch gebied van ons vak, dat vind ik leuk en past goed bij mij. Vanuit deze afdeling ben ik ook sterk betrokken bij het opstellen van behandelprotocollen voor kankerpatiënten met chemotherapie. Voor de patiënt is het van belang dat geneesmiddelen juist worden voorgeschreven en toegediend.Verder ben ik nog verantwoordelijk voor de Medische Gassen, bijvoorbeeld zuurstof voor beademing. Hierbij werk ik nauw samen met de technische dienst.

Werkervaring

  • Werkzaam als ziekenhuisapotheker bij Amphia sinds 1996

Opleiding

1992-1996: Specialistatie ziekenhuisapotheker, Rotterdam/Breda
1982-1986: Farmacie, Rijksuniversiteit Leiden
1987-1989: Farmacie, apothekersopleiding, Rijksuniversiteit Groningen

Nevenactiviteiten (in ziekenhuis)

  • Voorzitter Commissie Medische Gassen
  • Plaatsvervangend opleider ziekenhuisfarmacie

Nevenactiviteiten (buiten ziekenhuis)

  • Visiteur Kwalititeit ziekenhuisapotheken

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)
  • American Society of Hospital Pharmacists (ASHP)
  • International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP)
  • American Society of Clinical Oncology (ASCO)

BIG nummer

39026668417

Label