Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

N.E. van ‘t Veer
N.E. van ‘t Veer

N.E. van ‘t Veer

Specialisme

Klinische Farmacie Ziekenhuisapothekers

Functie

Ziekenhuisapotheker

Biografie

De Zorgkern Klinische Farmacie zorgt voor specialistische medicatie van de individuele patiënt binnen en buiten het ziekenhuis. Voor de patiënt en het ziekenhuis is het van belang dat geneesmiddelen juist worden voorgeschreven en toegediend. Dit moet veilig, doelmatig en praktisch toepasbaar zijn. Hiervoor zet ik mij iedere dag in. Daarnaast zijn onderwijs en onderzoek noodzakelijk om de farmaceutische zorg te verbeteren. Ik lever graag een bijdrage aan verbetering door kennis en ervaring te delen met anderen door onderwijs, het verlenen van stages aan apothekers in opleiding en het opleiden van apothekers tot ziekenhuisapothekers. Onderzoek naar praktische toepassing van geneesmiddelen zorgt voor uitdaging en levert een bijdrage aan verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg.

Werkervaring

 • Medisch Specialist sinds 2000
 • werkzaam binnen Amphia sinds 2000

Opleiding

1996-2000 Specialisatie ziekenhuisapotheker, OLVG Amsterdam
1984-1992 Apotheker, RU Utrecht

Nevenactiviteiten (in ziekenhuis)

 • Commissie Medicatie Veiligheid Amphia (CMV-A, voorzitter)
 • Commissie medisch gassen
 • Centrale Opleidings Commissie (COC)
 • Commissie beoordeling aanvraag nieuw geneesmiddel (niet add-on)

Nevenactiviteiten (buiten ziekenhuis)

Commissie Regionaal Longformularium West-Brabant

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor ZiekenhuisApothekers (NVZA)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Pharmacie (KNMP)
 • Apothekersvereniging Midden- en West Brabant (AMWB)
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB)

BIG nummer

99039407117

Label