Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Triage Gynaecologie

Goed om te weten
De afdeling Triage is een eerstehulpafdeling. Dit betekent dat patiënten die acute zorg nodig hebben, als eerste worden geholpen. Hierdoor gebeurt het soms dat u later dan het afgesproken tijdstip wordt geholpen. Ook is het mogelijk dat patiënten die later arriveren toch eerder bij een arts worden geroepen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  • Partners wachten tijdens het CTG in de wachtkamer.

Op de afdeling Triage bieden we spoedeisende zorg aan zwangere vrouwen. En aan vrouwen met gynaecologische klachten, die met spoed onderzocht en geholpen moeten worden. Gynaecologische klachten zijn klachten aan vrouwelijke organen en ziekten die alleen bij vrouwen voorkomen.

Een triageverpleegkundige voert de eerste controles uit. Mogelijke onderzoeken zijn:

  • afnemen van bloed en urine (laboratoriumonderzoek)
  • maken van een echo of een vruchtwateronderzoek
  • meten van de bloeddruk
  • maken van een hartfilmpje van de baby

Uw behandeling

Na de eerste controles schakelt de verpleegkundige een physician assistant (ondersteunend specialist die taken overneemt van een arts), arts-assistent of gynaecoloog in. U krijgt verder onderzoek. Zoals een echoscopie of een onderzoek binnen uw lichaam. De arts bepaalt vervolgens de behandeling en het verdere proces. Hierbij zijn er 2 mogelijkheden:

  • U wordt opgenomen op de verloskamers, de Gezinssuites of de afdeling Gynaecologie.
  • U gaat weer naar huis. Het kan zijn dat u dan een vervolgafspraak heeft op de polikliniek of triage-afdeling met mogelijk instructies (uitleg en afspraken).

Triage Gynaecologie

Wilt u meer weten over deze afdeling? 

Bekijk de video

Samenwerking Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Het Amphia Ziekenhuis werkt veel samen met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Als het nodig is, overleggen we met elkaar.

Meer informatie voor u

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 24 62

Label