Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Stomapolikliniek

U komt naar de Stomapolikliniek als u een darm- of urinestoma heeft of krijgt. Een stoma is een niet natuurlijke uitgang van een stukje darm op de wand van uw buik. U krijgt deze als uw urine of ontlasting niet meer via de normale weg uw lichaam kan verlaten. Het gaat dus om een stoma voor de urineleiders of voor de dunne- of dikke darm. Een stoma wordt gemaakt door een operatie.

Op de Stomapolikliniek krijgt u zorg van de verpleegkundig consulent MDL-Stomazorg. Dat is een verpleegkundige die extra kennis heeft van stoma’s. Voordat u de stoma krijgt, geeft een verpleegkundig consulent u uitleg over de operatie, opname en nazorg. 

En we geven u informatie over: 

  • wat een stoma is;
  • hoe u kunt leven met een stoma;
  • de verschillende stomamaterialen;
  • verenigingen voor patiënten;
  • verkopers en vergoedingen.

We bieden u ook hulp bij mogelijke geestelijke problemen. Want wij begrijpen goed dat een stoma veel invloed kan hebben op hoe u zich geestelijk voelt.

Na uw behandeling

Wanneer u na de operatie uit het ziekenhuis vertrekt, wordt er nog een afspraak gemaakt. Die afspraak is met uw arts en de verpleegkundig consulent. Een verpleegkundig consulent is een vaste begeleider die u tijdens het proces helpt en begeleidt. Deze persoon belt u ook thuis nog een keer op om te vragen hoe het met u gaat.

Dringende klachten buiten kantoortijden en in het weekend? 
Dan kunt u het volgende doen: 

  • Wanneer u thuiszorg heeft, belt u de thuiszorgorganisatie.
  • Heeft u geen thuiszorg? Neem dan contact op met de medische speciaalzaak van uw stomamateriaal.
  • Of u belt met de huisartsenpost.

Meer informatie voor u

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 30 90

Label