Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Neurologie: research

Op de polikliniek en afdeling Neurologie nemen wij deel aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken worden vaak internationaal uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de werkzaamheid, veiligheid en bijwerkingen van nog niet geregistreerde medicatie. 

We onderzoeken ook de gevolgen op lange termijn van geregistreerde nieuwe geneesmiddelen. En wij nemen deel aan onderzoek vanuit de universitaire ziekenhuizen om meer over een bepaald neurologisch ziektebeeld te weten te komen. 

Wilt u deelnemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek? Dan komt u met ons in contact. Wij coördineren het onderzoek en begeleiden de deelnemers.

Aandachtsgebieden

In principe kunnen we onderzoek doen naar alle neurologische ziektebeelden. Op dit moment lopen er onderzoeken voor MS, beroertes (CVA) en Alzheimer. 

Deelname
Mensen die aan geneesmiddelenonderzoek meewerken, doen dit omdat ze zo een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast kan deelname zinvol zijn als er voor uw aandoening geen standaardbehandeling is of als de standaardbehandeling bij u onvoldoende effect heeft of te veel bijwerkingen geeft. Wanneer u belangstelling heeft voor een onderzoek, kunt u dit met uw neuroloog bespreken. Hij kan u op zijn beurt ook uitnodigen voor deelname aan een onderzoek. Dit is altijd vrijwillig: u beslist daar zelf over. U kunt bovendien altijd tussentijds stoppen zonder dat dit gevolgen heeft voor de reguliere behandeling.

Tijdens de onderzoeksperiode
Tijdens de onderzoeksperiode hebben we regelmatig met u contact, vaak in combinatie met een bezoek aan de neuroloog. We vragen u naar de bijwerkingen van de medicatie die we onderzoeken en naar het gebruik van andere medicatie. Soms nemen we een test af, zoals een looptest, een geheugentest, een test voor de fijne motoriek of een vragenlijst. 

Meer informatie voor u

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 41 27

Label