Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Borstverkleining en -of versteviging: Plastische Chirurgie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Borstverkleining en -of versteviging: Plastische Chirurgie

Wat is een borstverkleining en -of versteviging?
Deze folder geeft informatie over verschillende onderwerpen die bij een operatie ter verkleining of versteviging van de borsten voor u van belang kunnen zijn.  
Veel vrouwen hebben een probleem met te zware en/of hangende borsten. Door het abnormale gewicht van de borsten kunnen rug-, schouder- en/of nekklachten ontstaan. Ook wordt vaak het abnormale model van de borsten als afstotend of beschamend ervaren. Indien men voornamelijk last heeft van verslapte borsten zonder toeneming van het gewicht, zijn de problemen vaak puur psychisch.

Voor de operatie 

  • De opname vindt plaats in dagbehandeling of klinische opname. Voor de ingreep moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u 6 uur voor de operatie niets meer mag eten, drinken of roken! 
  • U heeft eerst nog een Poliklinisch afspraak bij het voorbereidingsplein met de anesthesioloog
  • Er wordt ook meestal een medische foto gemaakt. Een voor en na foto van de borsten.
  • Daarnaast moet u stoppen met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor problemen bij de wondgenezing op kunnen treden.
  • Laat uw sieraden & waardevolle spullen thuis

Gebruikt u bloedverdunners? 
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

Trombose
Om de kans op trombose (ongewenst bloedstolsel in een bloedvat) te verlagen krijgt u in sommige gevallen gedurende en/of na de opname een spuitje met bloedverdunner toegediend die de stolling van het bloed vermindert of vertraagt. Indien dit voor u van toepassing is zal uw behandelend arts dit met u bespreken. 

De operatie
De operatie vindt plaats onder algehele verdoving. Tijdens de operatie verwijdert de plastisch chirurg een deel van het borstklierweefsel inclusief huid. Tevens wordt een nieuw kleiner model borst gevormd en zal de tepel worden verplaatst.  

Rond de beide tepelhoven ontstaat een cirkelvormig litteken. Verder komt er bij de meeste technieken een litteken in de huidplooi onder de borst en een litteken in verticale richting tussen de tepel en de plooi onder de borst.  

De wonden worden gesloten met zeer fijn hechtmateriaal en tenzij een inwendige hechting wordt toegepast zal het hechtmateriaal tussen 1 à 2 weken worden verwijderd. Er kunnen drains worden ingebracht die bloed en vocht uit de wond afvoeren. In de meeste gevallen is het een opname van 1 tot 2 dagen.    

Na de operatie
U krijgt een controle afspraak voor over 1-2 weken op de polikliniek.

Kunnen de symmetrie en de vorm en de littekens van de borsten tegenvallen. Ook een gevoelsstoornis van de tepels kan storend zijn. Het uiteindelijke resultaat van de littekens is niet geheel voorspelbaar. Vooral waar deze ver in de richting van de oksels doorlopen, kunnen ze vrij dik, rood en gevoelig worden. Na verloop van maanden neemt de gevoeligheid weer af, ze worden dunner en witter, maar kunnen ook breder worden.

Mogelijke complicaties
In het bovenstaande hebben wij geprobeerd u in te lichten over de operatie.

Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en ook kunt u geen garantie uit bovenstaande ontlenen betreffende resultaten.

Esthetische en plastische chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven.  

Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld narcose-problemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, etc. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen.

Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed moeten worden of door u zelf.  

Tenslotte kunnen gestoorde wondgenezing en weefselversterf leiden tot minder goede resultaten. In een zeldzaam geval kan weefselversterf van de tepel optreden.  

Resultaten
De plastisch chirurg houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de patiënt wat betreft de vorm, grootte en stevigheid. Het is echter niet altijd mogelijk deze wensen voor 100% te realiseren.

U dient zich te realiseren dat door de sterke spanning die na de operatie in de weefsels optreedt, het uiteindelijke model anders wordt dan vlak na de correctie.

Verder dient u zich te realiseren dat bij een borstverkleining of verstevigende operatie géén correctie wordt verricht van het overtollige weefsel onder de oksels (eventueel doorlopend naar de rug). Verslapping die eenmaal begonnen is zal ook na deze vorm verbeterende operatie doorgaan en kan het aanvankelijke resultaat op den duur nadelig beïnvloeden.

Door algemeen 'aankomen' in gewicht, zwangerschap of pilgebruik kunnen de borsten ook weer zwaarder worden.  

De plastisch chirurg kan u geen bepaalde cup-maat van de bh garanderen na de operatie. In de meeste gevallen zal de cupmaat enkele maten kleiner worden.  

De nieuwe vorm van de borst wordt gemaakt door inwendige verplaatsing van vet en borstklierweefsel. In een enkel geval kunnen onderhuidse verdikkingen ontstaan die aanleiding geven tot pijnklachten en eventueel operatief verwijderd moeten worden.    

Meer lezen over plastische chirurgie in Amphia?

Ga naar afdeling Plastische Chirurgie

Label