Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Aandoeningen van het gebit en gezicht, aangeboren of verkregen, MFP
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Aandoeningen van het gebit en gezicht, aangeboren of verkregen, MFP

Onder MFP, maxillofaciale prothetiek, verstaan we het kunstmatig vervangen en/ of corrigeren van delen van het lichaam in het hoofd-halsgebied. Hieronder vallen: het gebit, de kaak en het aangezicht.

Een tandarts maxillofaciale prothetiek (tandarts MFP) richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven afwijking. Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn schisis (een verhemelte spleet) of het niet (volledig) aangelegd zijn van tanden en/of kiezen (hypodontie). Voorbeelden van verworven afwijkingen zijn trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren. De mondzorg kan daarbij variëren van het maken van kronen op tandwortels of implantaten bij hypodontie, tot de begeleiding van patiënten met een droge mond na bestraling en het maken van een speciale prothese voor patiënten die een stuk van de kaak missen na een tumoroperatie. Verder behandelt de tandarts MFP bijvoorbeeld ook patiënten waarbij het maken van een goed functionerende gebitsprothese moeilijk blijkt.

Verwijsredenen doelgroep:

  • Patiënten met gedeeltelijk of geheel tandloze kaken bij wie het maken of het dragen van een gebitsprothese grote moeilijkheden geeft.
  • Patiënten met aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel zoals schisis, amelogenesis imperfecta (dun of slecht tandglazuur), oligodontie (het ontbreken van tanden en kiezen).
  • Patiënten met afwijkingen die verkregen zijn door ongevallen (verwonding, verbranding).
  • Patiënten met afwijkingen die verkregen zijn door oncologische aandoeningen (o.a. mondkanker).
  • Aangezichtsprotheses bij trauma’s of oncologie van oog, wang, oor of neus.
  • Patiënten met stoornissen, overbelasting en/of pijn van het kaakgewricht en/of spieren van het kauwstelsel en de nek-schouderregio, waarbij het gebit (mogelijk) een rol speelt.
  • Patiënten met een droge mond door bijvoorbeeld bestraling, de ziekte van Sjögren of medicatiegebruik.

 

Meer lezen over bijzondere tandheelkunde in Amphia?

Ga naar afdeling Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Label