Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

U komt bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) als u een verwijzing heeft van uw behandelend tandarts, kaakchirurg of huisarts. Het CBT biedt tandheelkundige hulp aan patiënten bij wie behandelingen in de ‘normale’ tandartspraktijk niet (meer) mogelijk zijn.

U kunt terecht bij het CBT met bijvoorbeeld:

  • ​Problemen met een gebitsprothese door bijvoorbeeld sterk geslonken kaken, een lastige verhouding tussen de boven- en onderkaak of een sterke neiging tot kokhalzen.
  • Moeilijkheden met het bewegen van de kaak, bijvoorbeeld door pijn in het kaakgewricht, de kauwspieren of door het ‘knappen’ of blokkeren van het kaakgewricht.
  • Emotionele problemen, bijvoorbeeld extreme angst voor de tandarts of verstandelijke en lichamelijke handicaps.
  • Slaapproblemen, problemen door snurken en OSAS.
  • Ernstige aangeboren afwijkingen, zoals groeistoornissen, verhemeltespleten (open verhemelte), afwijkingen van het tandglazuur of het ontbreken van tanden en kiezen door een erfelijke oorzaak.
  • Ernstige afwijkingen na bijvoorbeeld een kaakbreuk, ander letsel of een operatie van de kaak of het aangezicht.
  • De behandeling van de gevolgen van bestralingen of medische aandoeningen die het gebit (kunnen) schaden.
  • Het treffen van extra (voorzorgs)maatregelen bij de voorbereiding van bijvoorbeeld een bestralingsbehandeling. Dergelijke behandelingen vereisen vaak een perfect gezonde mond.

Samenwerkingen

Het CBT werkt nauw samen met de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en de mondhygiënistes van Amphia. Omdat de problemen soms verder reiken dan alleen de mond en het gebit, kan een klinisch psycholoog meewerken aan de behandeling. Ook kunnen andere zorgverleners worden betrokken bij de behandeling. U kunt hierbij denken aan de fysiotherapeut, de orthodontist, de longarts, de kno-arts en de neuroloog.

Meer informatie voor u

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 30 42

Label