Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

U komt bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) als u een verwijzing heeft van uw behandelend tandarts, kaakchirurg, medisch specialist of huisarts. Het CBT biedt tandheelkundige hulp aan patiënten bij wie behandelingen in de ‘normale’ tandartspraktijk niet (meer) mogelijk zijn.

Verwijzen

Voor het maken van een afspraak dient er eerst een verwijzing naar het CBT te worden gestuurd, dit kan via post of per mail.

 • cbt@amphia.nl
 • Het CBT is voor derden ook met het volgende nummer te vinden: 500132268
 • 500132268@lms.lifeline.nl

Nadat de verwijzing bij ons binnen gekomen is wordt u opgeroepen voor een afspraak.

Na behandeling op het centrum wordt u meestal terug verwezen naar uw eigen tandarts. 

Het CBT biedt behandelingen aan patiënten met de volgende problemen of situaties:

 • Aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel, zoals bijvoorbeeld groeistoornissen, verhemeltespleten, afwijkingen van het tandglazuur of het ontbreken van tanden en kiezen.
 • Verworven afwijkingen of aandoeningen in het kauwstelsel, zoals oncologische aandoeningen (bijvoorbeeld mondkanker) en de bijkomende gevolgen van een operatie of bestraling en aandoeningen ten gevolge van diverse verwondingen (traumata) in de mond, in het gezicht of het hoofd.
 • Geheel of gedeeltelijk tandeloze mond bij wie het maken of het dragen van een prothese op grote moeilijkheden stuit, vaak door een ernstig geslonken kaakbot, een lastige verhouding tussen boven- en onderkaak, het ontbreken van delen van het kaakbot, of door een onvermogen te wennen aan het functioneren met een prothese (onder andere door een droge mond, mondbranden of een sterke kokhalsneiging).
 • Moeilijkheden met het functioneren van het kauwstelsel, zoals pijn in het kaakgewricht of de kauwspieren, problemen met het openen en/of sluiten van de mond, soms samen met geluiden in het kaakgewricht en hieraan gerelateerde pijn in hoofd-halsgebied (soms ten gevolge van over­belasting van de kaak door bijvoorbeeld tandenknarsen en -klemmen, of andere parafuncties).
 • Speekselafwijkingen.
 • Overmatige slijtage van het gebit in bepaalde situaties.
 • Een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, waardoor iemand niet of nauwelijks kan meewerken aan de behandeling en niet (goed) in staat is om zelf zijn mond te verzorgen.
 • Extreme tandartsangst of een psychische stoornis waarbij behandeling door een huistandarts niet mogelijk is.
 • Een (zeer) jonge leeftijd, al dan niet in combinatie met een (grote) behandelachterstand, waarbij behandeling door een huistandarts niet mogelijk is, als gevolg van de leeftijd en/of tandartsangst.
 • Een ernstig medisch probleem, waardoor tandheelkundige behandelingen moeilijk zijn of risico's opleveren voor de patiënt.
 • Rolstoelafhankelijke patiënten (bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige reuma), die alleen met behulp van een tillift verplaatst kunnen worden naar de tandartsstoel.
 • Patiënten die lijden aan een neurologische aandoening met mogelijk afasie, apraxie en paralyse tot gevolg (zoals een CVA (beroerte), ziekte van Parkinson, multiple sclerose).
 • Slaapproblemen door slaapapneu, OSAS (stoppen met ademhalen in de nacht).
 • Het treffen van extra (voorzorgs)maatregelen bij de voorbereiding van bijvoorbeeld een bestralingsbehandeling. Deze  behandelingen vragen vaak een perfect gezonde mond.

Zie ook onderstaande link voor de wettelijke bepaling bijzondere tandheelkundige zorg:
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/tandarts-en-mondzorg-zvw#:~:text=Bijzondere%20tandheelkundige%20zorg&text=een%20niet-tandheelkundige%20lichamelijke%20of,afhankelijk%20is%20van%20tandheelkundige%20zorg.

Samenwerkingen

Het CBT werkt nauw samen met de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en de mondhygiënistes van Amphia. Omdat de problemen soms verder reiken dan alleen de mond en het gebit, kan een klinisch psycholoog meewerken aan de behandeling. Ook kunnen andere zorgverleners worden betrokken bij de behandeling. U kunt hierbij denken aan de fysiotherapeut, de logopedist, de orthodontist, de longarts, de kno-arts en de neuroloog.

Meer informatie voor u

U kunt zich voorbereiden voor het eerste bezoek aan het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) door het lezen van onderstaande folder:

Centrum bijzondere tandheelkunde

Meer nuttige informatie leest u op de volgende websites:

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 30 42

Label