Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Angstbegeleiding volwassenen
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Angstbegeleiding volwassenen

Het doel van de behandeling is u helpen met het niet meer bang zijn zodat u uiteindelijk met meer (zelf)vertrouwen en minder angst weer terug kunt naar de huistandarts. Ook adviseren wij uw huistandarts over hoe hij/zij u kan begeleiden bij uw angst. Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk. We kijken samen met u wat voor u de beste behandeling is.

Tijdens het eerste bezoek aan het CBT bespreekt u met één van onze tandartsen waarvoor u precies bang bent, op welke momenten u bang wordt en wat er dan met u gebeurt. Daarnaast is vaak een gesprek bij onze psycholoog gewenst. De psycholoog onderzoekt hoe uw angst voor tandheelkundige behandeling is ontstaan en of de angst wordt beïnvloed door wat u heeft meegemaakt. Ook adviseert de psycholoog over de behandeling. Soms wordt u tandheelkundig behandeld met een roesje of onder narcose, maar dat is niet het doel van het behandeltraject, het doel is dat u zonder angst door de tandarts behandeld kan worden.

Niet alle noodzakelijke tandheelkundige behandelingen vinden in het CBT plaats, want het doel van de behandeling is: op eigen kracht samen met een huistandarts - uiteraard met begrip voor uw problemen- de draad weer oppakken om uw gebit weer gezond te krijgen en te houden.

Blijkt uit het eerste gesprek dat er meer aan de hand is dan alleen angst voor tandheelkundige behandeling? Dan is soms een verwijzing naar een psycholoog nodig (via uw huisarts). Dit is dan vaak een psycholoog buiten het Amphia. De psycholoog van het CBT richt zich namelijk alleen op problemen rond de tandheelkundige behandeling.

Een goede mondhygiëne is erg belangrijk en bepalend voor het behandelplan. U heeft soms afspraken bij een mondhygiëniste nodig voor advies, instructie en oefening.

Wat kunt u niet verwachten van het CBT
Veel mensen hebben een verkeerde verwachting van de begeleiding van het CBT. Dit kan leiden tot teleurstellingen en ontevredenheid. En dat willen we voorkomen. Daarom willen we u ook graag duidelijk maken wat u niet kunt verwachten van de begeleiding van het CBT:

 • Het CBT is géén spoedgevallendienst. Voor acute klachten of het volledig wegwerken van een achterstand in de behandeling van tandbederf of tandvleesontstekingen kunt u niet bij het CBT terecht. Als u met bezoek aan de tandarts zo lang heeft gewacht dat u nu acute (pijn)klachten heeft, dan moet u voor eerste hulp een oplossing zoeken via uw eigen tandarts. Als u niet ingeschreven bent in een tandartspraktijk kunt u terecht bij de tandartsen spoedgevallendienst in uw eigen woonplaats.
 • Wij geven geen begeleiding als er geen goede samenwerking met een huistandarts mogelijk is. U heeft dus een eigen huistandarts nodig.
 • Het CBT is niet de plek waar u even snel met een roesjeof narcose van al uw problemen af kunt zijn. Het doel van de begeleiding is namelijk het overwinnen van uw angst.
 • Als u niet van plan bent terug te gaan naar een huistandarts is de behandeling in het CBT niet geschikt voor u.

Wat verwachten wij van u
Uw medewerking is van het groot belang voor het kunnen slagen van de angstbehandeling. Als u kiest voor behandeling op het CBT dan betekent dit voor u: afspraak is afspraak. Hoe angstig u ook bent, u moet in ieder geval altijd verschijnen op de afgesproken afspraken. Al is het maar om te vertellen hoe vreselijk bang u bent.
Wanneer u uw afspraken vaak afzegt en een serie afspraken meerdere keren wordt onderbroken, is de behandeling niet zinvol. Als u om welke reden dan ook, geen tijd en energie vrij kunt maken, bent u geen geschikte kandidaat voor behandeling in het CBT. Bespreek dit tevoren met uw behandelend tandarts in het CBT! U kunt de behandeling dan beter uitstellen tot u zeker weet dat u kunt meewerken aan de behandeling.

Kosten
De kosten van behandeling in het CBT zijn gebaseerd op een uurtarief en een vaste prijs per verrichting. Een machtiging voor de vergoeding voor de extra tijd die de behandeling kost wordt aangevraagd bij uw zorgverzekeraar.

De behandeling in het CBT kost u dus evenveel als de behandeling door de huistandarts of mondhygiënist zou zijn uitgevoerd. U krijgt van het CBT een rekening voor alle verrichtingen die u ook zou moeten betalen bij een huistandarts-praktijk. Dit geldt ook voor de verrichtingen van de mondhygiënist.

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Vaak krijgt u dan (een deel van) de kosten van de verrichtingen achteraf terug, tot een maximumbedrag per jaar. Dit hangt af van uw polis. 

Iedereen van 18 jaar en ouder betaald jaarlijks een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering: de eerste kosten van zorg uit het basispakket betaald iedereen zelf. Dit geldt ook voor de kosten van bezoek aan het CBT.

Schatting van kosten en de eigen bijdrage
U krijgt altijd vooraf een overzicht van de geschatte kosten van de verrichtingen die u zelf moet betalen. Als u toestemming geeft voor de behandeling, moet u ook tekenen dat u akkoord gaat met deze kosten. Het CBT kan pas met de behandeling beginnen als de toestemming van de zorgverzekeraar binnen is en u akkoord gaat met de kosten die voor uw eigen rekening zijn.

Niet afzeggen kost u geld
Als u niet naar een afspraak komt of als u te laat afzegt, krijgt u een rekening van de tijd die voor de behandeling was gereserveerd. Niet komen of te laat afzeggen kan u dus u veel geld kosten. Wanneer dit een tweede keer gebeurt, worden bovendien alle verdere afspraken voorlopig geannuleerd. Ten slotte schrijft het CBT u bij een derde keer uit als patiënt en eindigt het contact. Het CBT is hiertoe verplicht tegenover de andere patiënten die op de wachtlijst voor behandeling staan.

Kom dus altijd als u een afspraak heeft. Kunt u echt niet? Bel dan zo snel mogelijk om de afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan kosteloos tot uiterlijk 2 werkdagen van tevoren.

Durft u het niet? Afbellen lucht altijd op, maar werkt op de lange termijn andersom. Ons advies is: kom toch maar bespreek met uw tandarts hoe die drempel verlaagd kan worden.

Moeite met betalen van de rekeningen?
Kunt u de kosten van behandeling niet of moeilijk betalen? Overleg dit dan vóóraf met de tandarts van het CBT. Soms is via de gemeentelijke sociale dienst een beroep op een regeling voor bijzondere bijstand mogelijk.

Overlegt u niets en betaalt u de rekeningen niet, dan moet u extra incasso en deurwaarderskosten betalen en stopt de behandeling in het CBT.

Aanmelden en hoe dan verder?
Als u zich wilt aanmelden voor de angstbegeleiding bij het CBT, dan gaat dat als volgt:

 • Uw tandarts of huisarts stuurt een verwijzing naar het CBT voor de behandeling van angst voor tandheelkundige behandeling.
 • Als u geen tandarts (meer) heeft, moet u zich zo snel mogelijk weer inschrijven in de praktijk van een huistandarts. Zonder eigen tandarts schrijft het CBT u slechts voorlopig in en plaatst u op de wachtlijst. Op het moment dat u aan de beurt bent voor het eerste gesprek dient uw (nieuwe) tandarts bij het CBT bekend te zijn.
 • U krijgt een aantal vragenlijsten toegestuurd. Deze vult u in en stuurt u terug naar het CBT. Met uw antwoorden op de vragen kunnen de tandarts en eventueel psycholoog zich goed voorbereiden op het eerste gesprek.
 • Als we al uw gegevens binnen hebben, plaatsen we u op de wachtlijst. U ontvangt een uitnodiging voor een eerste gesprek met de tandarts en eventueel de psycholoog.
 • U wordt opgeroepen voor een eerste consult. Op basis van dit gesprek wordt met u een behandelplan besproken.

Wij verwachten verder dat u:

 • Uw gebit goed verzorgt.
 • Op tijd bent voor uw afspraken.
 • Afspraken ruim tevoren afzegt, als u niet kunt komen.
 • Zich bewust bent van de kosten van behandeling.
 • De rekeningen op tijd betaalt.

Meer lezen over bijzondere tandheelkunde in Amphia?

Ga naar afdeling Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Label