Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Inslijptherapie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Inslijptherapie

In verband met uw klachten is besloten uw tanden en kiezen te beslijpen (in te slijpen). De klachten hebben te maken met een verstoorde gewricht- en spierfunctie in de kaak. In deze folder leest u wat inslijpen inhoudt, waarom dit gebeurt en de gevolgen daarvan voor uw gebit.

Wat is inslijpen?
Bij het inslijpen wordt de vorm van de kauwvlakken van de onder- en bovenkiezen iets veranderd. Meestal hoeft dit niet bij alle kiezen. De tandarts gebruikt hiervoor een speciaal instrument, waarmee hij maar een klein deel van de kies inslijpt. Daardoor voelt u helemaal niets van de behandeling.

Kan dit bij u?
Voordat we over kunnen gaan tot behandeling, maken we altijd eerst afdrukken van uw gebit. Aan de hand van gipsmodellen van uw gebit kunnen we beoordelen of inslijpen bij u mogelijk is.

Hoe werkt het?
Uit het poliklinisch onderzoek is gebleken dat uw kiezen niet goed op elkaar passen en/of niet goed langs elkaar schuiven. Door een aantal knobbels en groeven iets te beslijpen passen de kiezen beter op elkaar. Dit beïnvloedt de gewricht- en spierwerking, bijvoorbeeld omdat de onderkaak een betere stand kan innemen ten opzichte van de bovenkaak.

Gevolgen voor het gebit
Mensen zijn soms bang dat door het beslijpen van het glazuur gemakkelijker “gaatjes” kunnen ontstaan. Dit is niet zo, omdat:

  • kiezen goed te reinigen plaatsen zijn. Gaatjes door het kauwen van voedsel ontstaan daar toch al niet;
  • de tandarts het beslepen oppervlak aan het einde van de behandeling weer gladmaakt;
  • zo min mogelijk tandweefsel wordt verwijderd. Het gaat om hele kleine deeltjes; fracties van millimeters!

Tenslotte

  • Na zes weken kunt u beoordelen of de behandeling heeft gewerkt en de klachten zijn verminderd/verdwenen.
  • Heeft u tussentijds (dus in de periode dat u onder behandeling bent) een controle en/of behandeling bij uw eigen tandarts? Dan raden wij voor alle zekerheid aan hem/haar van het inslijpen op de hoogte te brengen.
  • Voor de goede gang van zaken is het belangrijk dat u weet welke tandarts de behandeling uitvoert.
  • Schrijf eventuele vragen over de behandeling op papier en bespreek deze met uw behandelend tandarts.

Vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling telefoonnummer [076] 595 30 42. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur.

Meer lezen over bijzondere tandheelkunde in Amphia?

Ga naar afdeling Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Label