Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Mondzorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Mondzorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Op de afdeling bijzondere tandheelkunde zijn we gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Onze gespecialiseerde tandartsen-gehandicaptenzorg hebben veel kennis van en ervaring met behandeling van mensen met een beperking. De tandartsen weten precies welke problemen handicaps met zich meebrengen. Bij de behandeling houden zij heel goed rekening met de patiënt. Ze zorgen ervoor dat u en uw naasten goed begrijpen wat er gaat gebeuren.

Voor een afspraak is een verwijzing nodig van de eigen (huis)arts of tandarts. De arts die verwijst, zorgt voor een verwijsbrief met zoveel mogelijk informatie over de behandelgeschiedenis en de reden voor de verwijzing. Daarna sturen wij u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) een aantal vragenlijsten toe. Als u deze lijsten invult en naar ons terugstuurt, weten we bij uw eerste afspraak al wat meer over u. Zo kunnen wij de behandeling precies op maat maken. Nadat wij de ingevulde lijsten hebben ontvangen, plaatsen we u op de wachtlijst. U krijgt van ons een uitnodiging voor een afspraak zodra u aan de beurt bent.

De behandeling gaat in principe zo gewoon mogelijk als het kan, maar bijzonder als het nodig is. De behandeling is erop gericht dat de eigen tandarts, de behandeling op termijn weer geheel of gedeeltelijk kan overnemen. Als dit niet kan, richten we ons vooral op goed herstel van de mondgezondheid. Soms is behandeling met een roesje of onder narcose de enige mogelijkheid. We dragen de behandeling over als:

  • de patiënt weer geheel of gedeeltelijk door de eigen tandarts geholpen kan worden
  • de tandarts op langere termijn weer een stabiele mondgezondheid verwacht

Voorbereiding op de behandeling

  • Samen met een begeleider of wettelijk vertegenwoordiger heeft de patiënt vooraf een uitgebreid
    kennismakingsgesprek met de tandarts-gehandicaptenzorg. Aan de orde komen onder andere:
  • de specifieke hulpvraag
  • de behandelmogelijkheden
  • wat de patiënt aan kan
  • vergeet niet een actueel medicatie overzicht mee te nemen naar uw afspraak

Na de behandeling
Goede verzorging van het gebit is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de behandeling. De patiënt en/of diens verzorger(s) krijgen daarom al in de beginperiode van de behandeling instructies en adviezen voor een goede mondverzorging. Voor blijvend herstel is het belangrijk dat de patiënt deze adviezen ook na afronding van de behandeling goed opvolgt.

Meer lezen over bijzondere tandheelkunde in Amphia?

Ga naar afdeling Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Label