Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Pedodontologie (kindertandheelkunde)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Pedodontologie (kindertandheelkunde)

De kindertandarts draagt zorg voor de extreem angstige kinderen, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, medisch gecompromitteerde kinderen, dit zijn kinderen met een onderliggende ziekte, en kinderen met specifieke gebitsafwijkingen. Deze laatste groep wordt gezien en behandeld door een samenwerkend medisch team. Dat wil zeggen dat deze kinderen niet alleen door de tandarts behandeld worden, maar samen met een MFP-tandarts, (MFP staat voor Maxillo-Faciale-Prothetiek). Dit is een tandarts die gespecialiseerd is in gebitsafwijkingen zoals glazuurafwijkingen, afwijkingen in het aantal tanden. Vaak vraagt dit ook de zorg van een orthodontist.

Meer lezen over bijzondere tandheelkunde in Amphia?

Ga naar afdeling Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Label