Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Behandeling van spataderen
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Behandeling van spataderen

Spatadercentrum

Inleiding
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het spatadercentrum van Amphia. U heeft telefonisch contact gehad met deze polikliniek en een afspraak gemaakt bij de dermatoloog of chirurg. Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van spataderen (varices). Ook kunt u lezen wat de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden zijn binnen het spatadercentrum van  Amphia. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Spatadercentrum
Binnen het spatadercentrum werken dermatoloog en chirurg intensief samen. U kunt terecht voor verschillende onderzoeken en behandelingen welke op korte termijn kunnen plaatsvinden.

Enkele aandachtspunten:

 • Gebruik op de dag van uw bezoek aan het spatadercentrum geen crème of lotion op uw benen.
 • Gebruikt u een elastische kous, neem deze dan mee bij het bezoek aan de arts.
 • Tijdens uw eerste bezoek aan het spatadercentrum worden eventuele onderzoeken, als het kan, direct uitgevoerd.
 • Mocht de arts u een operatie adviseren, dan wordt u te zijner tijd opgeroepen door het voorbereidingsplein. Hier ontvangt u alle informatie over de verdoving en (dag)opname in het ziekenhuis.

Wat zijn spataderen?
Spataderen zijn uitgezette en kronkelige onder de huid gelegen aderen. De medische term voor spataders is varices. Spataderproblemen doen zich voornamelijk in de benen voor. Hier moet het bloed van de tenen via de aderen weer helemaal terug kunnen stromen naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed daarbij naar beneden zakt, zijn er kleppen in deze aderen. In de oppervlakkige ader, die vrij dicht onder de huid loopt, doen zich de meeste spataderproblemen voor.

Hoe ontstaan spataderen?
Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in de oppervlakkige ader gaan lekken. Dat kan bijvoorbeeld omdat er te veel druk op de kleppen komt te staan, omdat het bloedvat wijder wordt of omdat de kleppen zelf zwak zijn aangelegd. Als de kleppen lekken, wordt de druk onder die kleppen in de ader groter. Hoe groter de druk, des te wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd worden de gevolgen zichtbaar als spataderen.

Wie krijgt spataderen?
Eigenlijk kan iedereen spataderen krijgen, maar er zijn mensen die een verhoogde kans hebben op het ontstaan van spataderen:

 • mensen, bij wie het in de familie voorkomt;
 • zwangere vrouwen;
 • mensen, die veel en lang moeten (stil) staan tijdens hun werk of bezigheden;
 • mensen, die in het verleden trombose in een been hebben gehad. Door de trombose kunnen de kleppen beschadigd zijn, waardoor ze kunnen gaan lekken.

Wat zijn de klachten?
Vaak zijn er helemaal geen klachten, maar wordt de aanwezigheid van spataderen als storend of lelijk ervaren. Sommige mensen met spataderen hebben echter jeuk of pijn of een onrustig gevoel in het onderbeen, soms met krampen. Soms kan er huiduitslag ontstaan, of een verkleuring (bruine vlekken), of kan er zich een aderontsteking voordoen. Uiteindelijk kan zelfs een open been ontstaan.

Onderzoeken
Naast lichamelijk onderzoek door de arts, kan nader onderzoek gewenst zijn. Dit is meestal een Doppler- of Duplex-onderzoek. Het is een onderzoek met ultrageluidsgolven, waarbij een indruk kan worden verkregen over de doorgankelijkheid van de bloedvaten, de stroomrichting van het bloed en de functie van de kleppen. Het onderzoek is volstrekt pijnloos en onschadelijk. Het kan vaak direct bij het eerste bezoek door de arts of vaatlaborant uitgevoerd worden.

Mogelijke behandelingen

Spataderen hoeven vanuit medisch oogpunt lang niet altijd behandeld te worden. Afhankelijk van de klachten en de eventuele bevindingen bij het onderzoek, zijn er verschillende mogelijkheden van behandeling. Hieronder worden deze kort omschreven. Als uw arts u een behandeling adviseert, ontvangt u uitgebreidere informatie. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de behandeling van spataders vindt deze plaats op de polikliniek of tijdens een kortdurende opname.

Operatieve vormen van behandeling
Strippen van spataderen
Wanneer er meerdere lekke kleppen zijn in de oppervlakkige ader, kan deze operatief worden weggehaald. In de lies, onder de knie of bij de enkel wordt een kleine snede gemaakt. Met een speciaal instrument (de stripper) wordt de ader uit het been verwijderd. In het gebied waar de ader heeft gezeten ontstaat vaak een bloeduitstorting, die in de loop van een aantal weken vanzelf wegtrekt. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving of algehele narcose.

Endoveneuze lasertherapie
De endoveneuze lasertherapie is een belangrijke vooruitgang op het gebied van spataderbehandelingen en kan worden beschouwd als alternatief voor het traditionele strippen. Met behulp van een echografie wordt de te verwijderen ader op het been afgetekend. Via een klein sneetje, meestal ter hoogte van de knie, wordt een glasvezeldraad in het bloedvat aangebracht. Met behulp van laserenergie wordt het bloedvat dan dichtgeschroeid. De restanten van het dichtgemaakte bloedvat worden door het lichaam afgebroken en opgeruimd.

Plaatselijk onderbinden
Wanneer de klep in de lies of knieholte lek is, kan met een kleine snede in de lies of in de knieholte de verbinding van de oppervlakkige ader met de grote beenader worden opgeheven. Ook andere zijverbindingen met de oppervlakkige ader worden dan opgeheven. Deze ingreep kan vaak onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Eventuele resterende spataderen op het been worden direct daarna (of later poliklinisch) weggespoten.

Muller Techniek (ambulante flebectomie volgens Müller)
Een andere behandelmethode om spataderen te verwijderen is de Muller techniek. Voor de behandeling worden de spataderen eerst afgetekend. Dan worden piepkleine sneetjes in de huid boven de spataderen gemaakt. Met 'haaknaaldjes' worden de aders vervolgens helemaal verwijderd. Met deze techniek zijn de littekens minimaal, dus het cosmetisch effect optimaal. De behandeling vindt steeds plaats onder plaatselijke verdoving.

Niet operatieve behandelingen
Sclerocompressietherapie (het wegspuiten van spataderen)
Door het inspuiten van een bepaalde vloeistof in de spatader, die vervolgens wordt afgedrukt met een steunkous of drukverband, komt een reactie in de ader op gang. Deze reactie zorgt ervoor dat de ader dichtplakt.

Na verloop van tijd is de dichtgeplakte spatader nauwelijks meer te zien. Het inspuiten van de vloeistof gebeurt met een heel dun naaldje en vaak zijn er meerdere prikjes nodig. Meer informatie over deze behandeling vindt u in de aparte folder over sclerocompressietherapie

Echogeleide sclerocompressietherapie
Bij deze behandeling wordt het te scleroseren vat ingespoten met schuim (foam). Dit schuim hecht zich aan de vaatwanden. De ader wordt zo als het ware dichtgeplakt. Deze behandeling heeft een versterkte werking op de vaatwand. De spataderen die behandeld worden, worden door middel van het duplex-apparaat (echografie) goed zichtbaar gemaakt en aangeprikt. Ook deze behandeling kan worden beschouwd als alternatief voor het traditionele 'strippen'.

Steunkousen (compressietherapie)
Met steunkousen wordt door middel van uitwendige druk (verband of elastische kous) het 'terug lekken' van het bloed zoveel mogelijk tegengegaan. Vooraf wordt het vocht uit het been verdreven door een drukverband dat op de polikliniek wordt aangebracht. Dit drukverband blijft 1 week zitten en wordt daarna vervangen. Zodra het been slank is, worden kousen aangemeten door een bandagist. Totdat de kousen worden afgeleverd, blijft het been ingezwachteld. Geadviseerd wordt de kous 's ochtends als u het bed uitkomt aan te doen en deze aan het eind van de dag 's avonds voordat u naar bed gaat uit te doen. Indien het aantrekken van de elastische kous u moeilijk afgaat, vraagt u dan naar het hulpkousje zodat het aantrekken van de kousen gemakkelijker gaat.

Meer informatie voor u

 

  Lees meer over de afdeling chirurgie via onderstaande knop.

  Ga naar afdeling Chirurgie

  Label