Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Terugplaatsing van een gecryopreserveerd embryo
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Terugplaatsing van een gecryopreserveerd embryo

Indien er meer dan 1 embryo ontstaat tijdens een IVF/ICSI-behandeling, kunnen deze embryo’s ingevroren worden. Dit worden cryo’s (gecryopreserveerde embryo’s) genoemd. Het invriezen van embryo’s is niet altijd mogelijk. De embryo’s moeten namelijk in staat zijn om door te groeien tot dag 5 of dag 6 en de kwaliteit moet goed genoeg zijn om ingevroren te worden. Dit betekent wel dat de ingevroren embryo’s meestal van goede kwaliteit zijn. Na de behandeling ontvangt u een brief waarin het aantal ingevroren embryo’s staat.

Deze ingevroren embryo’s kunnen op een later moment weer ontdooid worden en teruggeplaatst worden. Dit geeft extra kansen op een zwangerschap zonder dat u hiervoor een nieuwe punctie hoeft te ondergaan. De kansen op een zwangerschap bij de terugplaatsing van 1 cryo embryo is 24%.

Als er ingevroren embryo’s zijn, zullen deze eerst teruggeplaatst worden, voordat een nieuwe IVF/ICSI-behandeling wordt gestart.

De terugplaatsing van een cryo embryo kan gebeuren in een natuurlijke cyclus of een cyclus nagebootst met hormonen. Uw arts zal met u bespreken waarvoor u in aanmerking komt. Er is geen verschil in zwangerschapskans tussen deze twee behandelingen.

Wettelijk gezien kunnen de cryo’s worden teruggeplaatst tot uw 50ste levensjaar.

Label