Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Behandeling met Galantamine bij Alzheimer Dementie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Behandeling met Galantamine bij Alzheimer Dementie

Inleiding
Uw arts heeft bij u een dementie vastgesteld. Voor deze hersenziekte heeft de arts u de medicatie Galantamine voorgeschreven. In deze informatiebrochure leest u over de behandeling met Galantamine.

Hoe werkt Galantamine?
Onze hersenen hebben een sturende taak. Ze kunnen deze taak alleen uitvoeren als hersencellen met elkaar in contact staan. Voor dit contact zijn bepaalde 'boodschapperstoffen' nodig, de zogenaamde neurotransmitters. Bij een tekort aan deze neurotransmitters ontstaan er problemen met de hersenfuncties. Dit zijn functies om bijvoorbeeld te kunnen denken, begrijpen, lezen, schrijven, herinneren en onthouden.

Eén van deze neurotransmitters is acetylcholine. Het vermoeden bestaat dat de symptomen die optreden bij dementie een gevolg zijn van een tekort aan acetylcholine. Galantamine verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen. De Alzheimerdementie is niet te genezen en kan ook met deze medicatie niet definitief gestopt worden. De medicatie Galantamine kan mogelijk de symptomen van de dementie een periode stabiliseren, vertragen.

Hoe gebruikt u Galantamine?
U neemt eenmaal per dag een galantaminecapsule in met water of een andere vloeistof. Neem de medicatie het liefst 's ochtends in bij het ontbijt, halverwege de maaltijd. NIET op een nuchtere maag. 

De capsule slikt u in zijn geheel door. U mag niet op de capsule kauwen of deze fijn maken. Galantamine is verkrijgbaar in de dosering 8 mg, 16 mg en 24 mg. De dosering van de medicatie wordt in overleg met u na een bezoek aan de polikliniek Geriatrie om de 4 weken of later geleidelijk opgehoogd, tot de dosering die voor u geschikt is met een maximale dosering van 24 mg per dag.
Het opbouwschema is vaak als volgt:

 • week 1 t/m 4 -> eenmaal daags een capsule van 8 mg
 • week 5 t/m 8 -> eenmaal daags een capsule van 16 mg
 • vanaf week 9 -> eenmaal daagd een capsule van 24 mg

Het is mogelijk dat de arts voor een ander doseringsschema kiest. Volg hierin altijd het advies op van uw arts. Als u de medicatie een half jaar gebruikt zal de geriater met u bekijken of het middel voldoende werkzaam is. Als het middel voldoende werkzaam is, zult u het gedurende een langere periode blijven gebruiken. 

Mogelijke bijwerkingen
Behalve het gewenste effect, kan dit medicijn bijwerkingen geven. Bijwerkingen treden meestal op in de volgende situaties:

 • Bij het starten van de behandeling
 • Wanneer de dosering van de medicatie verhoogd wordt
 • Als de medicatie niet bij de maaltijd ingenomen wordt of
 • Wanneer u een dubbele dosering van de medicatie ingenomen hebt.

De dosering van de Galantamine wordt stapsgewijs opgebouwd van 8 mg naar 24 mg per dag. De meest voorkomende bijwerking is misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen treden vaak op bij het starten van de medicatie of als de dosering verhoogd wordt. Ze verdwijnen meestal geleidelijk wanneer het lichaam gewend raakt en houden meestal niet langer aan dan enkele dagen.

Andere bijwerkingen kunnen zijn: 

 • misselijkheid en braken
 • een verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • duizeligheid
 • vermoeidheid of je niet goed voelen
 • slaperigheid en weinig energie hebben
 • diarrree
 • hoofdpijn
 • overgevoeligheid
 • verandering in hartslag

Denkt u dat uw klachten, ook die niet hierboven genoemd worden, veroorzaakt worden door het gebruik van de Galantamine, neem dan contact op met uw behandeld arts of de verpleegkundig consulent Geriatrie. Afhankelijk van de ernst van uw klachten wordt bekeken of een (tijdelijke) aanpassing van de dosering voor u nodig is.

Wat moet u doen als u vergeten bent een tablet in te nemen
Het is belangrijk dat u deze medicatie goed inneemt. Mocht u toch een dosering vergeten zijn, dan moet u de dosis NIET alsnog innemen. Neem uw volgende dosis op de gebruikelijke tijd in. Neem geen dubbele dosis in om de vergeten dosis in te halen. Als u regelmatig een dosis vergeet in te nemen of meerdere dagen achter elkaar geen dosis in hebt genomen neem dan contact op met uw behandeld arts of de verpleegkundig consulent Geriatrie.

Contact
Deze informatie is een aanvulling op het gesprek met uw behandeld arts. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met het secretariaat Geriatrie of de verpleegkundig consulent Geriatrie. Het secretariaat Geriatrie is tijdens de kantooruren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (076) 595 1047.

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label