Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Geriatrie

Klinische geriatrie is het medische specialisme voor oudere mensen in het ziekenhuis. Het richt zich op onderzoek en behandeling van oudere mensen die last hebben van meerdere aandoeningen tegelijk. Dit is vaak ingewikkeld omdat naast meerdere lichamelijke klachten er ook psychische en sociale problemen zijn.  De klinisch geriater is gespecialiseerd in deze problematiek en werkt met een team met meerdere disciplines. De nadruk in de behandeling ligt op herstel en het behouden van de zelfredzaamheid met oog voor de wens van de ouderen en de kwaliteit van leven.

Uw arts of huisarts heeft u doorgestuurd vanwege:

  • problemen bij het lopen, bewegen;
  • regelmatig vallen;
  • onverklaarbare achteruitgang in het dagelijks functioneren;
  • geheugenproblemen, plotselinge verwardheid en/of depressieven klachten;
  • advies voorafgaand aan een operatie of zware behandeling;
  • vragen omtrent laatste levensfase en wensen rondom het levenseinde;
  • onbegrepen- en/of meerdere lichamelijke klachten.

Wat doet een klinisch geriater?

In deze video legt een klinisch geriater uit wat zij doet.

Uw eerste bezoek aan de polikliniek
Uw voorbereiding ondersteunt ons om goed naar uw situatie, problemen te kijken. Wij vragen u om thuis voor het bezoek aan de polikliniek een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst ontvangt u via de post en neem deze ingevuld mee naar uw eerste afspraak samen met  het toestemmingsformulier wat u ontvangen heeft.

Wij adviseren u om samen met een familielid of mantelzorger naar de afspraak te komen. Neem de lijst van de apotheek mee waarop alle medicatie staat die u momenteel gebruikt. De geriater (of arts assistent) heeft een uitgebreid gesprek met u en uw familie/ mantelzorger over o.a. uw gezondheid, klachten, het functioneren en medicatiegebruik. Naast het gesprek worden er onderzoeken afgenomen zoals een lichamelijk onderzoek, meten van uw lengte, gewicht, bloeddruk, pols, het maken van een hartfilmpje (ECG) en eventueel een geheugentest.

De arts informeert u over de resultaten, bespreekt indien gewenst mogelijke aanvullende onderzoeken en de behandelingsmogelijkheden die aansluiten bij u wensen. Wij raden u aan om uw vragen op papier te zetten en mee te nemen. Zo vergeet u ze niet te stellen.

Onderzoek voorafgaand aan een operatie of een zware behandeling
Het doel van dit onderzoek is om eventuele complicaties rond de operatie of behandeling zoveel mogelijk te beperken. Voor u als oudere is het risico hoger op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen tijdens de ziekenhuisopname en/of behandeling. Een goede voorbereiding is hiervoor belangrijk . U krijgt op verzoek van uw arts bijv een afspraak voor het geriatrische oncologisch spreekuur of  het spreekuur kwetsbare ouderen vaatchirurgie, of voor Tavi hartklepimplantatie.

Meer informatie kunt u vinden in onderstaande folders:
Wat vraag ik aan mijn zorgverlener?
Meedenken over uw behandeling

Last van toenemende klachten van het geheugen?

Gaat het anders dan dat u van uzelf gewend bent? 

Ga naar klachten van het geheugen

Problemen met lopen, bewegen of regelmatig vallen?

Het voorkomen van een val is belangrijk om letsel te voorkomen en uw zelfstandigheid te behouden.

Problemen met lopen?

Uw opname op de verpleegafdeling

Wanneer u ernstig ziek bent of er spelen te veel problemen tegelijkertijd dan is het soms nodig om opgenomen te worden voor onderzoek en behandeling op de verpleegafdeling. Bekijk hier de pagina van opname op de verpleegafdeling van de Geriatrie.

Meer informatie over onze manier van werken, vindt u in de folder kennismaken met de verpleegafdeling Geriatrie

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 10 47

Label