Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

De Valpolikliniek
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

De Valpolikliniek

Valpolikliniek
Met het ouder worden neemt de kans toe dat u loopproblemen krijgt of valt. Ook kunnen uw botten brozer zijn dan voorheen. Door de combinatie vallen en broze botten heeft u meer kans op botbreuken van bijvoorbeeld de heup of een ruggenwervel. Dit leidt weer tot flink toenemende afhankelijkheid. Op de valpolikliniek kunt u terecht voor onderzoek en advies op maat om in de toekomst beter met deze problemen om te gaan.

Voor wie?
De valpolikliniek is bedoeld voor mensen:

  • ie een of meerdere keren zijn gevallen
  • die moeite hebben met lopen
  • met loop- of valproblemen zonder aanwijsbare oorzaak
  • met mogelijk broze botten

Onderzoek
Op de valpolikliniek onderzoekt een team van gespecialiseerde zorgverleners uw probleem. Dit team bestaat uit een:

  • geriater
  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • verpleegkundige

De zorgverleners stellen een zo goed mogelijke diagnose. Daarvoor wordt onder andere een vragenlijst over valproblematiek gebruikt. Komt u binnenkort voor een onderzoek op de valpolikliniek? Dan vragen wij u om de vragenlijst, die u heeft ontvangen, ingevuld mee te nemen. Met uw antwoorden op de vragenlijst kunnen we oplossingen gaan vinden voor uw probleem. Dit kunnen bijvoorbeeld eenvoudige hulpmiddelen zijn waarmee u in en om uw huis de kans op vallen verkleint.

Verwijzing huisarts
Het onderzoek van de valpolikliniek gebeurt op polikliniek Geriatrie, route 106. Voor een bezoek aan de valpolikliniek heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt hier zelf bij uw huisarts om vragen.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de secretaresse polikliniek Geriatrie, telefoonnummer: (076) 595 10 47.

Kijk ook eens in deze folder:

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label