Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Geriatrisch onderzoek
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Geriatrisch onderzoek

Heeft u mogelijk last van dementie? Of heeft u problemen met lopen en valt u regelmatig? Dan verwijst de huisarts u meestal door naar een specialist, zoals een geriater. Die leest de verwijsbrief en beoordeelt waar we u het beste voor kunnen uitnodigen: 

  • Polikliniek/spoedpolikliniek 
  • Val- of geheugenpolikliniek 
  • Korte klinische opname 
  • Klinische opname 
  • GRZ-beoordeling (geriatrische revalidatiezorg) 

(Spoed)polikliniek
U heeft een afspraak met een geriater of een arts-assistent. Tijdens dit uitgebreide intakegesprek kunt u uw klachten vertellen en wordt u lichamelijk onderzocht.

Val- of geheugenpolikliniek
U bent een hele ochtend in onze polikliniek. Zo kunnen wij meerdere onderzoeken achter elkaar inplannen. U heeft, samen met een familielid of mantelzorger, een afspraak met een geriater, een doktersassistente en soms een arts-assistent. Afhankelijk van het probleem schuiven soms andere specialisten aan, zoals een fysiotherapeut of een ergotherapeut.

Aan het einde van de ochtend heeft u, samen met een familielid of mantelzorger, een gesprek met de arts. Hij bespreekt met u de bevindingen en het behandelplan.

Voor deze afspraken neemt u het volgende mee: 

  • een overzicht van uw medicijnen of de doosjes daarvan
  • een geldig legitimatiebewijs
  • de toestemmingsverklaring
  • de ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket, als u die heeft)

Korte klinische opname
U wordt opgenomen wanneer we uw problemen niet kunnen analyseren in de polikliniek, bijvoorbeeld omdat een uitgebreide observatie nodig is. We nemen u dan vier dagen in het ziekenhuis op, van maandag tot en met donderdag.

Klinische opname
U wordt opgenomen om uw problemen uitgebreid in kaart te brengen en te behandelen. Tijdens deze opname krijgt u een geriatrisch onderzoek, een verpleegkundig onderzoek, een bloedonderzoek en een hartfilmpje (ECG). Wanneer dat nodig is, zetten we ook andere disciplines in. Wekelijks houden we een multidisciplinair overleg. Daarbij zitten de geriater, de verpleegkundigen, de ergotherapeut, de fysiotherapeut en de maatschappelijk werker aan tafel. Ze bespreken samen iedere patiënt.

 

GRZ-beoordeling
Als uw huisarts of een andere specialist u wil aanmelden voor een opname in het verpleeghuis, dan is daarvoor een beoordeling van een geriater nodig. Dit heet ook wel een beoordeling in het kader van Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Als de verwijzing samenhangt met een GRZ-aanvraag, dan plannen we meestal een poliklinische beoordeling in. U komt op gesprek bij de arts en hij onderzoekt u lichamelijk. Als dat nodig is, vindt verder onderzoek plaats. Een GRZ-beoordeling kan, als dat nodig is, ook buiten kantooruren worden gedaan op de ‘meldpost verwezen patiënten’ bij Amphia Breda. U wordt bij voorkeur direct overgeplaatst naar het verpleeghuis.

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label