Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Geriatrische Oncologie Polikliniek
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Geriatrische Oncologie Polikliniek

Onlangs heeft u gehoord dat u een kwaadaardige aandoening heeft waarvoor een behandeling wordt overwogen/gegeven. Bij ouderen is het moeilijk in te schatten hoe zij de behandeling verdragen. Dit komt omdat zij vaak al andere, soms langer bestaande, ziekten hebben. Ook gebruiken ouderen soms meerdere medicijnen. Daarnaast kan het zijn dat een oudere patiënt problemen heeft met functioneren. U kunt hierbij denken aan problemen met lopen, de zelfredzaamheid, de voedingstoestand, het geheugen of de stemming. Dit maakt dat ouderen meer risico hebben op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen gedurende een behandeling of ziekenhuisopname, zij zijn meer kwetsbaar.

De mate van kwetsbaarheid wordt in kaart gebracht door middel van een vragenlijst. Indien blijkt dat u kwetsbaar bent wordt u uitgenodigd op de oncologiepolikliniek van de geriatrie. Het is dan belangrijk om uw algeheel functioneren goed in kaart te brengen voor aanvang van de behandeling omdat soms een aanpassing in de behandeling nodig kan zijn.

Tijdens het spreekuur op de geriatrische oncologiepolikliniek zal uw persoonlijke situatie in kaart worden gebracht door een klinisch geriater/verpleegkundig specialist. Er is aandacht voor uw functioneren op het gebied van mobiliseren, voedingstoestand, zelfredzaamheid, geheugen, stemming, uw eigen wensen ten aanzien van de behandeling en uw sociaal netwerk. Ook wordt u lichamelijk onderzocht en zal bloedonderzoek plaatsvinden. Indien nodig wordt een hartfilmpje en een foto van uw longen gemaakt.

De bevindingen van de onderzoeken worden door een klinisch geriater met u besproken. U en uw behandelend arts ontvangen advies om te streven naar zo min mogelijk problemen ten gevolge van uw kwetsbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een aanpassing in de behandeling tegen de kwaadaardige aandoening, behandeling van bijkomende ziekten, zoveel mogelijk mobiliseren ter behoud en opbouw van conditie, advies voor een verwijzing naar fysiotherapie of diëtiste, aandacht ter voorkoming van een acute verwardheid na een operatie. Wanneer dit nodig is, blijft u onder controle bij de klinisch geriater.

Voorbereiding
Neem een recente medicatielijst mee naar de afspraak. Neem een familielid of andere naaste mee naar de afspraak.

Bent u verhinderd?
We verzoeken u dit, met een beknopte reden, zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaresse van de polikliniek Geriatrie.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Telefoonnummer: (076) 595 10 47. 

Bezoekadres
Amphia Ziekenhuis
Locatie Molengracht
Polikliniek geriatrie, route 106
Molengracht 21
4818 CK Breda

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label