Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Kennismaken met de verpleegafdeling Geriatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Kennismaken met de verpleegafdeling Geriatrie

Welkom
U bent opgenomen op de afdeling Geriatrie in Amphia, locatie Molengracht. In deze folder leest u wat u kunt verwachten van uw opname.

Onze manier van werken
Als er gezondheidsproblemen zijn, wil iedereen snel weten wat er aan de hand is. Daarom streven wij naar snelle onderzoeken en behandeling, binnen een zo kort mogelijke ziekenhuisopname. Tijdens uw opname zijn er verschillende zorgverleners bij uw behandeling betrokken.

  • De verpleegkundige levert de dagelijks nodige zorg en stimuleert u zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren. In principe heeft u alle medische contacten met de zaalarts.
  • De zaalarts is samen met de verpleegkundige het aanspreekpunt voor u en uw familie. De zaalarts staat onder directe verantwoordelijkheid van de klinisch geriater, die volledig op de hoogte is van uw gezondheidstoestand. Zo nodig zal de geriater u spreken of onderzoeken.
  • Andere zorgverleners zijn: activiteitenbegeleider, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, gastvrouw, geestelijk verzorger, psycholoog, transferverpleegkundige, secretaresse, service-assistent, vrijwilliger.
  • Op onze afdeling bouwen wij aan de toekomst. Daarom leiden wij collega’s in opleiding op tot professionals. Onze afdeling is om die reden een leer en innovatie afdeling. Hier leren en werken onze collega’s in opleiding intensief samen met elkaar en met de vaste medewerkers van de afdeling.

Het opnamegesprek
Op de afdeling heeft u een gesprek met een verpleegkundige en zaalarts. U bespreekt uw ziektegeschiedenis en medicatiegebruik en ontvangt informatie over de gang van zaken binnen de afdeling. Ook krijgt u een toelichting op het behandelplan en een inschatting van de opnameduur. Daarnaast vraagt de arts uw toestemming voor het verrichten van noodzakelijke onderzoeken en het eventueel toepassen van vrijheid beperkende interventies. Ook het reanimatiebeleid wordt met u doorgesproken.
Bent u overgevoelig voor bepaalde etenswaren, medicijnen, jodium of andere stoffen? Dan is het belangrijk dat u dit meldt. Heeft u een schriftelijke wilsverklaring, stel de zaalarts daarvan dan op de hoogte.

Artsenvisite en multidisciplinair overleg
Op dinsdag- en vrijdagochtend krijgt u bezoek van de klinisch geriater, de zaalarts en de verantwoordelijke verpleegkundige (artsenvisite). Op uw kamer krijgt u informatie over de voortgang van de onderzoeken, uitslagen en behandeling. Maandag en donderdag vindt het multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarin alle betrokken zorgverleners uw behandelplan en ontslagrichting bespreken.

Familiegesprek
Binnen drie tot vijf dagen na opname zal er een familiegesprek plaats vinden. Dit gesprek gaat over uw diagnose en behandeling en vindt plaats met u, uw eerste contactpersoon (plus eventueel andere familie), zaalarts, verpleegkundige en eventueel de geriater.

Dagindeling
Uw gezondheid is ermee gediend dat uw behandeling meteen gaat beginnen zodat u zo snel mogelijk herstelt. Elke dag in bed is er een waarmee uw conditie kan verminderen. Hoe sneller u in uw gewone ritme bent, hoe beter het voor u is. Het is daarom op de afdeling gebruikelijk dat u overdag zoveel mogelijk uit bed bent en gewone kleding draagt. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van uw lichamelijke conditie. De zorgverleners van onze afdeling stimuleren u de dagelijkse activiteiten, zoals wassen, aan- en uitkleden en eten zo veel mogelijk zelf uit te voeren. De maaltijden gebruikt u zo mogelijk samen met de andere patiënten in de huiskamer.

Ontslag
Wanneer de medische behandeling in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk is wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijk ontslag. Van uw zaalarts of verpleegkundige hoort u wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. In principe gaat u terug naar de plaats waar u voor deze opname verbleef. Met de verpleegkundige regelt u de praktische zaken rondom het ontslag, hij/zij communiceert uw ontslagdatum en het tijdstip met uw eerste contactpersoon. Het ontslag vindt normaliter in de ochtend plaats. Het vervoer regelt u zelf. Vervoer per ambulance is alleen mogelijk op medische indicatie en wordt door ons geregeld. U krijgt uw verpleegkundig dossier mee. Het is belangrijk dat u deze informatie deelt met de hulpverleners die u buiten het ziekenhuis begeleiden. De huisarts ontvangt binnen 24 uur na ontslag een voorlopige ontslagbrief waarin relevante zaken uit de opname staan. Indien er sprake is van (her-)opstarten thuiszorg regelt onze verpleegkundige dit met uw thuiszorgorganisatie.

Uw mening
Wij hopen dat uw verblijf in het ziekenhuis voorspoedig verloopt. Soms ontgaan ons echter zaken die u wel heeft opgemerkt. Wij stellen het erg op prijs wanneer u ons daarop wilt wijzen. U kunt dit tijdens uw opname kenbaar maken aan één van de zorgverleners van de afdeling Geriatrie. Ook krijgt u bij ontslag een enquête mee waarin u uw mening kunt geven over zaken tijdens uw verblijf bij ons op de afdeling. Deze kunt u aan ons retour sturen.

Wij wensen u een prettig verblijf toe op de afdeling Geriatrie.

Praktische zaken

Medicijnen
Het is belangrijk dat de geriater weet welke medicijnen u thuis gebruikt. De medicijnen die u tijdens de opname nodig heeft, krijgt u van het ziekenhuis en de verpleegkundige geeft ze aan u op de voorgeschreven tijden. Tijdens het delen van medicatie vragen we u en uw bezoek de tekst “niet storen” op het gele hesje te respecteren. Mocht u vanuit thuis medicatie hebben meegebracht, geef deze dan af aan de verpleegkundige.

Wettelijk vertegenwoordiger en eerste contactpersoon
Samen met uw familie/mantelzorger spreekt u af wie voor u als wettelijk vertegenwoordiger en eerste contactpersoon optreedt. In verband met uw privacy verstrekt het behandelteam uitsluitend informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger/eerste contactpersoon. Als uw contactpersoon vragen heeft dan kan hij/zij contact opnemen met het telefoonnummer van de afdeling: (076) 595 2711. In verband met de ochtendzorg kan de verpleegkundige u vanaf 11:00 uur te woord staan tenzij anders met u is afgesproken.

Veiligheid
Omdat sommige patiënten verward zijn, is de afdeling semi-gesloten. Dit betekent dat de elektrische deur van binnenuit geopend kan worden door middel van een code (*4711). In principe mag elke patiënt van de afdeling, tenzij de arts met u besproken heeft dat het gezien uw toestand niet verstandig is alleen van de afdeling te gaan. Bent u er alstublieft alert op dat er geen andere patiënten samen met u de afdeling verlaten.

Zorgcamera
De zorgcamera dient als extra hulpmiddel ter monitoring van een patiënt met risicogedrag en/of klinische achteruitgang. De verpleegkundige kan deze zorgcamera op eigen initiatief en naar eigen inzicht inschakelen. De zorgcamera dient niet voor continue monitoring. De verpleegkundige is immers niet in de gelegenheid de beelden continue te bekijken. Incidenten kunnen bij de inzet van de zorgcamera dan ook niet altijd voorkomen worden. De camera wordt ingezet als aanvulling op de vrijheidsbeperkende maatregelen, of als monitoringsmiddel. De beelden worden niet opgenomen en hebben geen geluid.

Besluitvorming en toestemming zorgcamera
Om gedurende uw opname de mogelijkheid te hebben om de zorgcamera in te zetten, wordt bij opname aan u of uw wettelijk vertegenwoordiger (1e contactpersoon) om toestemming gevraagd. De inzet van de camera als hulpmiddel wordt toegelicht en de toestemming wordt vastgelegd in het dossier.

Meenemen
We adviseren u het volgende mee te nemen: kleding, nachtkleding, kamerjas, jas, goede schoenen en pantoffels (geen slippers), toiletartikelen (kam, douchegel, shampoo, tandpasta, tandenborstel, gebittenbakje, scheerapparaat, nagelknipper e.d.), hulpmiddelen (hoorapparaat, bril, wandelstok, rollator, rolstoel, steunkous en aantreksok). Heeft u zaken uit dit overzicht niet bij u? Vraag uw familie/mantelzorger ze dan alsnog mee te brengen. Tip: voorzie uw eigendommen van uw naam!

Thuis laten
Kostbaarheden als sieraden, waardevolle kleding, grote geldbedragen en bankpasjes laat u beter thuis. Als er toch persoonlijke eigendommen kwijtraken of kapot gaan, dan meldt u dit bij de dienstdoende verpleegkundige. U kunt Amphia niet aansprakelijk stellen voor het zoekraken of beschadigen van uw bezittingen, tenzij dit aantoonbaar verwijtbaar is.

Bezoek
De bezoektijden zijn dagelijks van 12.00 uur tot 20.00 uur. Onderzoeken, activiteiten in de huiskamer en rustmomenten voor de patiënt binnen deze tijden altijd voorrang.

​Wij vragen u om niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Wilt u met uw bezoek van de afdeling gaan? Meldt dit dan aan de verpleegkundige.

Bereikbaarheid
Adres:
Amphia Afdeling Geriatrie, route 31A
Molengracht 21, 4818 CK Breda

Telefoonnummers:
Amphia: (076) 595 50 00
Afdeling Geriatrie: (076) 595 27 11
Teamleidinggevende: (076) 595 24 25

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label