Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Neuropsychologisch onderzoek
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Neuropsychologisch onderzoek

Inleiding
U heeft deze folder gekregen omdat u een neuropsychologisch onderzoek krijgt. Uw klinisch geriater heeft dit onderzoek aangevraagd bij een neuropsycholoog. In deze folder leest u wat u kunt verwachten bij dit onderzoek.

Neuropsychologisch onderzoek
De arts laat dit neuropsychologisch onderzoek uitvoeren om een beeld te krijgen over het geestelijk (cognitief) functioneren. De reden kan bijvoorbeeld zijn dat u problemen heeft met denkprocessen. Zoals het geheugen, de taal of de concentratie. Ook kan er sprake zijn van veranderingen in uw stemming. Deze problemen hebben waarschijnlijk gevolgen voor uw dagelijks leven en/of voor uw naasten. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk. Misschien is er sprake van normale veroudering, depressie, dementie, of heeft u een beroerte gehad.

Neuropsycholoog
Een neuropsycholoog heeft zich tijdens zijn of haar universitaire studie gespecialiseerd in de relatie tussen hersenen en gedrag. Hij of zij brengt aan de hand van het onderzoek de aard, oorzaken en ernst van de problemen in kaart.

Voorbereiding
U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden. Wel is het belangrijk dat u:

  • voldoende uitgerust bent;
  • uw leesbril en/of gehoorapparaat meeneemt, als u deze gebruikt;
  • een naaste meeneemt naar het gesprek (een partner, familielid of kennis);
  • houd er rekening mee dat de intake, het kennismakingsgesprek, en het onderzoek ongeveer 2 uur duurt.

Kennismaken
U heeft eerst een intake van ongeveer 30 minuten met de neuropsycholoog. De neuropsycholoog stelt u en uw naaste (aanvullende) vragen over uw klachten.

Onderzoek
Aansluitend aan de intake volgt het neuro psychologisch onderzoek. De bedoeling is een objectief beeld te krijgen van uw functioneren. Wij vragen op dat moment dat uw partner of familielid plaatsneemt in de wachtkamer. Het onderzoek wordt bij u afgenomen door de neuropsycholoog of een psychodiagnostisch werker. Tijdens het testonderzoek beantwoordt u vragen en voert u opdrachten uit. Dit neemt 75 tot 90 minuten in beslag. U doet dit mondeling of met pen en papier (er vindt geen lichamelijk onderzoek plaats). Soms vult u vragenlijsten in over eventuele psychische of emotionele klachten.

Na afloop
De neuropsycholoog kijkt na afloop van het onderzoek naar uw resultaten. Hij of zij vergelijkt deze met die van leeftijdsgenoten met hetzelfde opleidingsniveau.

Er wordt een rapportage geschreven over:

  • uw klachten en wat er aan de hand kan zijn;
  • de onderzoeksresultaten en de conclusie;
  • een advies.

Deze brief gaat naar uw specialist (de klinisch geriater) en komt in het beveiligd elektronisch patiëntendossier te staan. De geriater stelt de definitieve diagnose en bespreekt met u de verdere behandeling.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Klinische Geriatrie.
Wilt u ook tijdig doorgeven als u verhinderd bent?
T 076 595 1047

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label