Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Telefonisch consult na een delier
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Telefonisch consult na een delier

Telefonisch consult na een acuut optredende verwardheid (delier)

Een lichamelijke aandoening kan soms lijden tot acute verwardheid, ook wel delier genoemd. Tijdens uw ziekenhuisopname heeft u een delier doorgemaak. Er wordt binnenkort telefonisch contact met u opgenomen door een arts-assistent of verpleegkundig specialist. In deze folder leest u wat het telefonisch consult precies inhoudt.

Delier
Tijdens uw ziekenhuisopname bent u behandeld vanwege een delier. Het delier wordt veroorzaakt door een lichamelijke ontregeling, een grote operatie, complicaties na een operatie, een infectie of wanneer er eerder een delier is opgetreden. Sommige medicijnen kunnen een delier veroorzaken. Ook na het plotseling stoppen met alcohol en drugs kan een delier ontstaan. Personen die geheugenproblemen hebben zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van een delier. De oorzaak voor het ontstaan van een delier is soms niet meteen duidelijk.

Bij een delier behandelt de arts zowel de onderliggende lichamelijke oorzaak als de symptomen van het delier. Dit gebeurt met medicatie die langzaam wordt afgebouwd tot u deze medicatie niet meer nodig heeft. Een delier is meestal tijdelijk van aard maar kan wel lang aanhouden, ook na ontslag uit het ziekenhuis, en daardoor gevolgen hebben voor uw functioneren in het dagelijks leven.

Telefonisch consult
In het telefonisch consult wordt uw herstel besproken met u en een familielid, mantelzorger of (verzorger). Er worden vragen gesteld om na te gaan in hoeverre u bent hersteld van het delier. Tevens hebben u, uw familielid, mantelzorger of verzorger de mogelijkheid om vragen te stellen.

Onderstaande punten worden besproken:

  • Ervaringen van u en uw familielid, mantelzorger of verzorger met het delier.
  • Het verloop van uw herstel en het functioneren na ontslag uit het ziekenhuis.
  • Behandeling van het delier.
  • Informatie over eventuele gevolgen van het delier.
  • Een mogelijk verhoogd risico op een delier.

Tot slot
Het telefonisch consult wordt uitgevoerd door een arts-assistent of verpleegkundig specialist van psychiatrie of geriatrie, die gedurende opname bij u betrokken is geweest. Het kan zijn dat het consult wordt nabesproken met een psychiater of een klinisch geriater indien er nog sprake is van een delier.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onderstaande telefoonnummers.

Geriatrie:
T (076) 595 10 47

Psychiatrie:
T (076) 595 10 73

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label