Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Zorg na opname: Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Zorg na opname: Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Uw medisch specialist heeft aangegeven dat u niet meer in het ziekenhuis hoeft te zijn en dat uw behandeling is afgerond. De behandelovereenkomst met het ziekenhuis is hiermee dan ook beëindigd. U kunt echter (nog) niet naar huis en moet herstellen en revalideren in een behandelcentrum. Deze vorm van zorg wordt geriatrische revalidatiezorg (GRZ) genoemd.

Wat is GRZ
GRZ is kortdurende zorg voor kwetsbare patiënten met meerdere aandoeningen. Meestal wordt GRZ aangeboden nadat iemand is opgenomen in een ziekenhuis voor een behandeling. Bijvoorbeeld na een beroerte, een longaandoening, een breuk van de heup of een gewrichtsvervangende operatie (nieuwe knie, heup of schouder). Met een multidisciplinair team bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleging, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werken en/of psycholoog, werkt u intensief samen aan uw herstel. Alle dagelijkse handelingen zijn onderdeel van de revalidatie. GRZ is gericht op uw herstel, zodanig dat u zo zelfstandig mogelijk kan terugkeren naar uw thuissituatie. De duur van opname kan variëren, maar is altijd tijdelijk.

Aanmelding voor GRZ
Als u door uw medisch specialist bent doorverwezen naar een organisatie voor revalidatie en herstel, dan bespreekt de transferverpleegkundige van het ziekenhuis met u de mogelijkheden die er zijn. De transferverpleegkundige regelt vervolgens uw aanmelding bij de GRZ organisatie.

Keuze voor een zorgorganisatie

In het gesprek met de transferverpleegkundige kunt u een voorkeur uitspreken voor een zorgorganisatie. Er wordt eerst gekeken of er plaats voor u is bij de locatie van uw voorkeur. Indien daar geen plaats beschikbaar is, wordt direct gekeken naar een alternatieve locatie. Voor goed herstel is het wenselijk om zo snel mogelijk te starten met de revalidatie. Om die reden is het ook niet wenselijk gedurende de opname te verhuizen.

Aanbieders van GRZ

In de regio Breda bieden meerdere zorgorganisaties geriatrische revalidatiezorg aan. De transferverpleegkundige kan u informeren over de mogelijkheden in de nabijheid van uw huisadres. In onderstaand overzicht staan alle aanbieders uit de regio, incl. een link naar de website van de betreffende zorgorganisatie. U kunt de website bezoeken voor meer informatie. Hoewel u een verwijzing van GRZ heeft vanuit het ziekenhuis, is het de specialist van de GRZ organisatie die besluit tot opname.

Het is ook mogelijk buiten de regio Breda geriatrische revalidatiezorg te ontvangen, bijv. als u liever in de nabijheid van naasten elders in het land verblijft. Informeert u daarvoor naar de mogelijkheden bij de transferverpleegkundige.

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label