Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Hypogastricus blokkade
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Hypogastricus blokkade

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met pijnklachten in uw onderbuik. Deze klachten worden veroorzaakt door ontstekingen of tumoren van een of meer organen. De anesthesioloog pijnspecialist heeft met u gesproken over een behandeling van de plexus hypogastricus. Het doel van deze behandeling is het verminderen van pijn in de onderbuik, uitstralend naar de rug door het stuk maken van enkele zenuwen.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een behandeling van de plexus hypogastricus.

Wat is een hypogastricus  blokkade?
Een behandeling van de plexus hypogastricus kan zinvol zijn bij pijnklachten van organen in de onderbuik of het bekkengebied. Hierbij valt te denken aan organen als de baarmoeder, eileiders, blaas, einddeel van de dikke darm, prostaat en de geslachtsdelen.

De plexus hypogastricus is een zenuwnetwerk in de onderbuik, aan de voorzijde van de wervelkolom. Dit netwerk speelt een rol bij pijnklachten vanuit de ingewanden. Dit zenuwnetwerk kan uw anesthesioloog pijnspecialist behandelen. Dit doet de anesthesioloog pijnspecialist door het inspuiten van medicijnen of het verwarmen van de zenuwen, waardoor zij stuk gaan. Dit kan door het inspuiten van medicatie of door behandeling met een gepulseerde (in golfjes) radiofrequente stroom. Hoe lang de behandeling pijnstillend werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen. Meestal in de orde van grootte van maanden. Wanneer de oorzaak van de pijn echter een tumor is die groeit, dan kan het zijn dat de pijn eerder terugkomt. Ook herstelt het lichaam de zenuwvoorziening in dat gebied waar eerst de zenuwen stuk waren. Een herhaling van de behandeling, is eventueel mogelijk.

Voorbereiding
Uw anesthesioloog pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een behandeling van plexus hypogastricus. Als u beiden achter de gekozen behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling. Als u vanuit thuis komt, dan neemt de afdeling Opname voorafgaand aan de ingreep contact met u op over: de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

Belangrijk

 • Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicatie.
 • Informeer uw anesthesioloog pijnspecialist als u zwanger bent of allergisch bent voor contrastvloeistof.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden 2 dagen voor en 2 dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaatsvinden 2 weken voor en 2 weken na de behandeling.

De behandeling
De opname

U wordt voor de behandeling opgenomen op de afdeling, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. Hier krijgt u een kort opnamegesprek. Vervolgens wordt u in een bed naar de operatiekamer gebracht. U draagt daarbij een operatiehesje. U wordt op de operatiekamer behandeld, omdat we daar veilig sedatie (een roesje) kunnen geven. U maakt dan weinig tot niks mee van de behandeling.

Op de operatiekamer krijgt u een infuus om u medicijnen te kunnen geven indien dat nodig is. De behandeling zelf duurt ongeveer 15-30 minuten. De totale opname duurt ongeveer een halve dag.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel. Om dat mogelijk te maken bij de pijn die u heeft, krijgt u sedatie. Vervolgens plaatst de anesthesioloog pijnspecialist 2 naalden in de rug, via de zijkant van de wervelkolom. Om de juiste positie van de naald te bepalen, maakt hij gebruik van röntgenopnames tijdens het prikken. Zo nodig wordt ook contrastvloeistof gebruikt.

Is de positie goed, dan spuit hij via de naald de medicijnen in rondom het zenuwnetwerk. Daarnaast kan uw pijnspecialist de naald verwarmen door middel van radiofrequente stroom. Dit gebeurt altijd onder extra lokale verdoving en is niet pijnlijk.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u kortdurend naar de uitslaapkamer en vervolgens naar de afdeling. Meestal kunt u dezelfde dag weer naar huis. Soms is het nodig om 1 nacht in het ziekenhuis door te brengen. Was u al opgenomen, dan wordt u weer teruggebracht naar uw afdeling.

De pleister op de prikplaats mag u de dag na de behandeling verwijderen. U mag dan ook weer douchen. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat
Het resultaat is de dag van de ingreep direct al merkbaar. Afhankelijk van het effect zal de anesthesioloog pijnspecialist uw pijnmedicatie aanpassen.

Na ongeveer een week wordt u gebeld om het effect van de behandeling met u te bespreken. Ook kan het zijn dat u wordt terugverwezen naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals internist of oncoloog. Verblijft u nog in het ziekenhuis, dan komt een verpleegkundig pijnconsulent bij u langs u om samen met u het effect te bespreken.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen en complicaties met zich meebrengen: 

 • U kunt last krijgen van napijn. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Allergische reactie op een van de gebruikte middelen. U kunt dan tot 2 dagen na de behandeling last kunt krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
 • Krijgt u koorts, waarschuw dan uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts.
 • Diarree. Dit is een tijdelijke, vaak voorkomende bijwerking.
 • Bloeddrukdaling. Deze bijwerking treedt in sommige gevallen op en is goed te behandelen op de uitslaapkamer. U kunt ook in de eerste weken na de behandeling wat duizelig worden als u plotseling overeind komt. Dit komt door de wat lagere bloeddruk. Dit hoeft niet behandeld te worden, maar wees hier wel alert op om vallen te voorkomen.

Leefregels

 • Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer. 
 • Na een succesvolle behandeling is het mogelijk om uw pijnmedicatie af te bouwen. Dit is zelfs wenselijk om bijwerkingen vab deze medicijnen te verminderen, zoals obstipatieklachten en sufheid. 

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.30 uur, telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0162) 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de afdeling Opname. Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur, op telefoonnummer: (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia?

Label